Z Přerova do Brna za půl hodiny. Stavba rychlostní trati přes Hanou má začít do pěti let

Velká modernizace čeká v budoucnu důležitou moravskou železniční tepnu. Po trati mezi Přerovem a Brnem se mají vlaky řítit rychlostí až 200 kilometrů v hodině.

První etapa modernizace trati mezi Přerovem a Brnem se bude týkat úseku Blažovice – Nezamyslice. Zdroj: SŽDC

Projekt první rychlostní trati v České republice tvoří několik samostatně zadávaných veřejných zakázek. Jde o práce v oblastech mezi Blažovicemi a Vyškovem, Vyškovem a Nezamyslicemi, Nezamyslicemi a Kojetínem a Kojetínem a Přerovem.

„Veřejná zakázka na projektovou přípravu úseku Nezamyslice – Kojetín byla zdárně vyhodnocena a podepsána smlouva s nejvhodnějším dodavatelem. Pokud bude hladký průběh v případě všech stupňů přípravy stavby, je možný nejdřívější termín zahájení realizace v roce 2021/2022,“ informovala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. „Co se dalších třech veřejných zakázek týče, stále běží výběrové řízení, podpis smluv očekáváme v průběhu srpna,“ dodala.

Bez přejezdů

Pro renovaci současné jednokolejné trati mezi východem Hané a Brnem padla volba na variantu nazvanou M2. Podle takzvané studie proveditelnosti o tom rozhodlo ministerstvo dopravy. Její předností je, že odpovídá současným trendům v dopravě, například tedy nepracuje s úrovňovými kříženími.

Na stávající dráze jezdí vlaky maximálně stokilometrovou rychlostí. V příštích letech se to ovšem změní. Až na prostor, kde koleje ústí do přerovského nádraží, můžou strojvedoucí přidat až na dvojnásobek.

Když přípravy půjdu dobře, může stavba začít v letech 2021/2022. Zdroj: SŽDC

Rychlost 200 kilometrů v hodině bude mimo jiné důležitá pro budování železničních zastávek. Ty stávající, stejně jako železniční stanice, ale většinou zůstanou. „Až na dvě výjimky, Velešovice a Hoštice-Heroltice, zůstanou zachovány. Místa zastavení budou dokonce přiblížena k centru obcí,“ uvedla Šubová. Mimo to plány počítají s jejich obnovou. „Všechny zastávky a stanice na trati se zmodernizují. Vybudují se v nich ostrovní nástupiště, na něž bude umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,“ podotkla mluvčí. O ochranu před hlukem z trati se mají postarat hlavně protihlukové stěny.

Zrychlení ano, ale ať zůstanou spoje

Výhodná bude plánovaná modernizace také pro řidiče, cyklisty a chodce. Trať je naplánovaná v některých úsecích v nové stopě, která se vyhne křižovatkám se silnicemi a chodníky. Bude nutné vybudovat šest železničních tunelů dlouhých od zhruba 400 metrů do kilometru. Ve Vyškově vyroste trakční stanice určenou pro napájení trati.

Rychlostní limit 200 kilometrů v hodině výrazně zkrátí dobu cestování. „K tomu se zvýší i kapacita dráhy. Dosáhne se tedy stavu odpovídajícího výhledovým potřebám osobní a nákladní dopravy,“ zmínila Kateřina Šubová. Z Přerova do Brna či z Brna do Přerova by se lidé díky tomu mohli dostat už za půl hodiny.

Stavební práce na modernizaci železnice omezí také obce na jihu Prostějovska, tedy Němčice nad Hanou a Nezamyslice. Rychlostní trať ovšem vítají. Dráha by navíc díky větší propustnosti měla být bezpečnější. „Železnice už modernizaci potřebuje,“ řekl starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček. „Jen panují obavy, aby modernizace nezrychlila dopravu na trati natolik, že v Nezamyslicích přestanou zastavovat některé rychlíky a další vlaky,“ nechce přijít o současné spoje.