Hanácká dožínková pouť spojila zemědělce s patrioty

Poslední srpnovou sobotu se uskutečnil další ročník Hanácké dožínkové pouti na farnosti v Dubu nad Moravou.

Ze slavnostní mše. Foto: Arnošt Dubský

Průvod s dožínkovými věnci doprovázený krojovanou dechovou hudbou k chrámu Panny Marie předznamenal začátek slavnostní mše celebrované letos knězem profesorem Eduardem Krumpoltem z olomoucké arcidiecéze. Vzácného hosta přivítal starosta obce pan Ivo Čečman. Otec Krumpolt mimo jiné poděkoval na slavnostní mši hanáckým zemědělcům za jejich práci, letošní úrodu. Závěrem mše byly poutníkům, účastníkům mše rozdány chleby požehnané otcem Krumpoltem.

Po mši svaté proběhl od dvanácti do devatenácti hodin kulturní program na nádvoří fary. Návštěvníkům se postupně představila dechová hudba Březovjané, hanácký folklorní soubor Klas z Kralic na Hané a saxofonový kvintet z obce Příkazy. Zvláště pásmo hanáckých tanců, zvyklostí a obyčejů zaujalo přítomné diváky, návštěvníky Hanácké dožínkové pouti.

K dobré zábavě přispělo rovněž bohaté občerstvení v podobě hanáckých regionálních produktů, hanáckých koláčků, litovelského piva. Vedle litovelského pivovaru přispěly svými potravinářskými výrobky ZD Dub nad Moravou, ZD Kokory, ROSTĚNICE a.s., olomoucká pekárna PENAM. Návštěvníci mohli shlédnout také výstavu zemědělské historické techniky pana Coufala z Velkého Újezdu, která každým rokem obohatí kulturně dožínkovou pouť.

Folklórní soubor Klas, Kralice na Hané. Foto: Arnošt Dubský

Poděkování patří všem organizátorům, Hanáckým patriotům, Obci Dub nad Moravou, dubské farnosti. Zejména pak ministru zemědělství panu Marianu Jurečkovi, který i letos převzal svou záštitu a finančně podpořil v regionu významnou zemědělskou akci.

Hanácká dožínková pouť je místem setkání nejen hanáckých zemědělců, ale i přátel z blízkého i vzdálenějšího okolí, hanáckých patriotů. To je důkazem, že tato kulturně-společenská událost má v kalendáři hanáckých akcí své každoroční pravidelné místo.