Odborníci hledali způsob, jak lépe chránit půdu

Pojmenovat hlavní problémy a hlavně zkusit najít řešení, jak zlepšit špatný stav půdy. Na to se v Olomouci v polovině září zaměřili odborníci na mezinárodní konferenci Degradace a revitalizace půdy a krajiny.

Ilustrační foto: Ondřej Zuntych/Hanácké noviny

Dva dny se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého střídali přednášející. „Je nutné si uvědomit, že půda je jedno z nejcennějších přírodních bohatství, je základem prakticky všech suchozemských ekosystémů, souvisí jak se zemědělskou, tak lesní produkcí, má význam pro zadržování vody v krajině, je životním prostředím velkého spektra organismů, probíhají v ní koloběhy prvků a podobně. Bereme ji jako všední věc, neuvědomujeme si její důležitost a ani skutečnost, že ji ztrácíme. Je ohrožována řadou degradačních faktorů,“ upozornil organizátor konference a předseda České pedologické společnosti Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí.

Upozornil, že se kvalita půdy se zhoršuje a zmenšuje se i její rozloha. „Každým dnem ztrácíme pro výstavbu zhruba patnáct hektarů půdy. Když si to vynásobíme počtem dnů v roce, přepočteme na desetiletí, dostaneme se k obrovským číslům,“ řekl Šarapatka. Kvalitu půdy negativně ovlivňuje řada degradačních procesů, k nejvýraznějším v České republice patří eroze půdy. Chybějící protierozní opatření se pak v krajině projevují dopadem na půdu a také na vodu. Tyto vlivy mají velkou souvislost se současnými problémy, tedy s povodněmi i suchem.

Na tyto nedostatky upozornila konference, kterou pořádaly pedologické společnosti zemí Visegrádské skupiny, ministerstva zemědělství a životního prostředí a Univerzita Palackého. Účastnilo se jí na 150 odborníků z patnácti zemí.