Nezaměstnanost na Prostějovsku se drží pod republikovým průměrem. V Olomouckém kraji je 4,3 procenta

Nezaměstnanost v prosinci 2017 byla v Olomouckém kraji nejnižší za daný měsíc od vzniku kraje. Uchazečů o zaměstnání bylo zhruba 19,5 tisíce, což znamená 4,3% podíl nezaměstnaných osob.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Foto: Komunitní plánování sociálních služeb Olomouc

Ve srovnání s loňským listopadem počet lidí evidovaných na krajské pobočce úřadu práce narostl o více než 1600, ve srovnání s prosincem 2016 byl však nižší o přibližně sedm tisíc osob. „Jedná se o nejnižší prosincovou nezaměstnanost od vzniku krajského uspořádání. Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl podobný – ve všech okresech došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných. Nejvíce na Jesenicku – o pětadvacet procent, naopak nejméně na Prostějovsku – o necelá čtyři procenta,“ uvedl analytik trhu práce krajské pobočky úřadu práce v Olomouci Jaroslav Mikšaník. Ženy a muži jsou mezi uchazeči o zaměstnání zastoupeni rovných dílem.

Republikový průměr nezaměstnanosti 3,8 procenta překročily v Olomouckém kraji čtyři okresy. Nejvyšší byl v okresech Jeseník (7,2 %) a Přerov (5,4 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných zaznamenal úřad na Prostějovsku (2,8 %), které jako jediný okres v posledních měsících vykazuje nezaměstnanost nižší než v České republice.

Na jedno místo připadají dva lidé

Většina evidovaných, téměř osmnáct tisíc lidí, je ve věku mezi 15 a 64 lety. Přes 780 z nich jsou absolventi škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli čtyřmi procenty. Podporu v nezaměstnanosti pobírá třetina všech uchazečů.

„V Olomouckém kraji bylo k 31. prosinci evidováno celkem 8 696 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 190 nižší než v předchozím měsíci, ale o 2 414 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadali v Olomouckém kraji dva uchazeči,“ uvedl Mikšaník.

Zdroj: Úřad práce ČR