Přerovský zámek stále připomíná původní hrad. I díky současné výstavě zbraní

Jeho věž tvoří jednu z dominant Přerova. Dnes v centru města stojí zámek, původně to ale byl středověký hrad. A vlastně doteď částečně je. Třeba právě věž sice už nedosahuje své původní výšky, gotický válcový tvar si ale zachovala.

Na zámek v Přerově se chodí za muzejními výstavami. Teď tu veřejnost může obdivovat staré zbraně. Foto: Jiří Komárek

Přerovský hrad vznikl v první polovině 13. století a brzy si prošel první zatěžkávací zkouškou. O jeho dobytí se pokoušela uherská armáda, nakonec od něj ale musela odtáhnout s nepořízenou.

To husité o necelých 200 let později už byli úspěšnější. Kromě hradu poničili i město, oddělené od hradních staveb příkopem. Mimochodem, z 15. století, kdy husitské války probíhaly, pocházejí nejstarší kamenné části hradu, které se dodnes dochovaly.

Hlavní sídlo Žerotínů

Za Viléma z Pernštejna hrad přestavěli v pozdně gotickém slohu. Na skále nad řekou Bečvou tehdy kromě hradebních zdí stály i patrový palác s kaplí a válcová věž. Ta přišla vhod i obyvatelům města Přerova, protože se zároveň stala součástí městského opevnění.

Od druhé poloviny 16. století se hrad začal přeměňovat na renesanční zámek. Přibyly nové obytné prostory, konírny a přišli noví majitelé. Pány z Pernštejna vystřídal jiný mocný moravský rod, Žerotínové, kteří si Přerov na bezmála třicet let vybrali za své trvalé sídlo.

Výraznější stavební úpravy se pak na zámku prováděly až v 19. století. Hrabě Antonín Magnis a jeho syn Vilém stáli za zbudováním nové mansardové střechy nebo za zřízením zámecké zahrady. Na konci 19. století z přerovského zámku šlechta zmizela. Vystřídali ji úředníci, školáci a na jeden čas také vězňové.

Šlechtu vystřídaly výstavy

Od roku 1918 zámek vlastní město Přerov. To ho upravilo pro muzejní výstavy a depozitář. Stavitelům se ale také leccos nepovedlo. Část starých kleneb při rozsáhlé opravě jednoduše vyměnili za nové a příliš se nepárali ani s dalšími věcmi. V závěru 20. století už se zámecký areál dočkal důstojnější obnovy a dnes v něm sídlí Muzeum Komenského v Přerově.

V zámeckých místnostech si lidé každoročně mohou prohlédnout řadu různých výstav. Momentálně se jedna z nich se věnuje středověkým a raně novověkým zbraním. K vidění jsou zbraně a zbroj z období od konce devátého století až po třicetiletou válku, vše přitom souvisí s historickými událostmi z Přerovska a střední Moravy.

Exponáty zahrnující chladné, střelné a palné zbraně doplňují dobové materiály a kresby. Výstava s názvem Středověké a raně novověké zbraně Přerovska částečně zámku v Přerově dodává původní hradní ráz. V jeho prostorách potrvá až do posledního března.

Návštěvníci si mohou osahat dřevěný model zámku

Přerovské Muzeum Komenského má novinku zaměřenou především na nevidomé a slabozraké návštěvníky. Vystavuje model místního zámku, který je možné si osahat a získat tak přesnější představu o jeho podobě, tvaru a velikosti. Model obsahuje všechny výrazné stavební a architektonické prvky podle skutečnosti. Je vyroben ze dřeva, takže je odolný proti poškození a je příjemné se ho dotýkat. Doplňuje ho stručný textový průvodce ve zvětšeném a Braillově písmu. Autorem napodobeniny, jejíž výrobu zajistilo s přispěním Přerova TyfloCentrum Olomouc, je restaurátor Otakar Ruček. (oz)