Výstava k výročí Meopty láká na optické hračky

Vznik optického průmyslu v Československu rekapituluje výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci Kouzelný svět optiky. Ke svému 85. výročí ji spolupořádá přerovská firma Meopta založená v roce 1933 jako Optikotechna. Autoři mysleli zejména na děti, které si mohou v sále sv. Kláry pohrát s různými optickými efekty. Dospělí návštěvníci si připomenou například legendární fotoaparáty nebo promítačky.

Připomínka výročí Meopty se po skončení prolne s výstavou o historii kinematografie. Foto: Ondřej Zuntych/Hanácké noviny

Z Meopty šly za desítky let do světa stovky různých produktů. „Sortimentu bylo obrovské množství. Naše sbírka čítá 1 235 exponátů a nejsme zdaleka na konci, asi je ani nikdy neposbíráme. Kromě sériových výrobků to byla spousta specifických, třeba vojenských, které bývaly tajeny,“ shrnul historik optiky Jaroslav Sypěna.

Výstava proto nemá ambice představit všechno. Chce zejména popularizovat technické obory a vědu mezi dětmi a případně je přitáhnout ke studiu optiky. „Hlavní záměr je ukázat jim, že technické obory mají své kouzlo, že stojí za to se jimi zabývat. K tomu jsme se snažili dospět ukázkou průřezu produktové výroby, užitím optických přístrojů v praxi. Zároveň je na výstavě koutek, kde jsou hravě představené jednotlivé fyzikální efekty,“ uvedla vedoucí marketingového oddělení Meopty Jaroslava Němcová.

Následovat bude historie kinematografie

Nápad udělat výstavu ve Vlastivědném muzeu se objevil zhruba před třemi lety. Vedení muzea kývlo, protože technicky a kreativně laděný program umí nalákat zájemce. „Až skončí výstava Meopty, navážeme obrovskou výstavou o historii kinematografie a historii filmu, kterou děláme s Národním muzeem. Pěkné bude, že asi třetina výstavy Meopty zůstane a prolne se do výstavy o kinematografii zahrnující období od 80. let 19. století po současnost,“ řekl ředitel muzea Břetislav Holásek.

Výstavu lze ve Vlastivědném muzeu v Olomouci navštívit do 20. května. Foto: Ondřej Zuntych/Hanácké noviny

Kouzelný svět optiky je k vidění v sále, který býval dříve kostelem. Ke zpracování temného a vysokého prostoru proto Meopta oslovila studenty Univerzity Tomáše Bati. „Rozhodli jsme se využít tmy a rozsvítit to, co potřebujeme, tedy spodní část prostoru. Rozdělena je do tří částí. V té hlavní je klíčová časová osa vývoje a historie Meopty. Dalším výrazným prvkem je barevná Flexareta, aby upoutala mladé lidi. Je možné se tam vyfotit a fotografie na místě tisknout. Na střední část navazují zábavné formy. Jedna ukazuje rozmanitost optických přístrojů, další je pojatá jako relaxační zóna s historickým videem a je věnována Meoptě,“ popsal Kamil Koláček z atelieru Prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikací.

Srdce promítaček z Přerova

Přehlídka fotoaparátů, zvětšovacích přístrojů, snímacích kamer, promítacích strojů, vojenských zaměřovačů, pozorovací optiky nebo geodetických a měřicích přístrojů přibližuje, čím se Meopta zabývá dnes, kdy jsou jejími obory sportovní, průmyslová a vojenská optika. „Příklad průmyslové optiky je barvodělící sestava, kterou můžeme na výstavě také vidět. Nemá krásu hotového produktu, protože je dodávaná výrobci promítaček, ovšem zhruba z 95 procentech jsou promítačky 3D kin po celém světě s optickým srdcem z Meopty,“ podotkla Jaroslava Němcová.

Výstava Kouzelný svět optiky potrvá ve Vlastivědném muzeu v Olomouci do 20. května.

Starší generace si mohou zavzpomínat na práci s klasickými fotoaparáty. Foto: Ondřej Zuntych/Hanácké noviny