Web o historii Olomouce přibližuje vznik orloje

Unikátní historické dokumenty nejen o dějinných proměnách olomouckého orloje si mohou zájemci najít na webu archivy.olomouc.eu. Naposledy zde přibyla zpráva astronoma Pavla Fabricia z roku 1574 adresovaná radě města, která pojednává o postupu prací na obnově orloje.

Poslední úprava olomouckého orloje z roku 1955 je dílem Karla Svolinského. Foto: archiv Hanáckých novin

„Šlechetným, statečným, počestným a bedlivým pánům N. purkmistrovi, rychtáři a radním města Olomouce, mým velice milostivým pánům a přátelům.“ Tak oslovuje císařský lékař, astronom, matematik a botanik Pavel Fabricius představitele města, jimž adresoval svou zprávu o tom, kterak pokračují práce na unikátním hodinářském stroji. „S těmi věcmi, které jsem tedy nechal udělat k hodinám, jsem nyní téměř hotov,“ hlásí v německy psaném dokumentu přední vzdělanec své doby, jenž k stávajícímu orloji připojil bezmála metr a půl velkou planisféru neboli otočnou mapu hvězdné oblohy.

Stránky ukazují i první zprávy o orloji z 16. století

Fabricius nezapomíná ve svém přípisu slovutné radě ani na věci veskrze praktické. „A kdyby to tak mohlo být, že až přijedu do Olomouce, abych měl vlastní pokoj – když by se nenacházel zcela blízko, nijak by mi na tom nezáleželo. Tak by mi to bylo milé. Při hradební zdi má pan Meepeck dům, ten je v každém čase uprázdněný. Byl bych s ním zcela spokojen,“ uvádí jeden z prvních historicky doložených spoluautorů olomouckého orloje.

Téma věnující si historii radničního orloje zahrnuje na stránkách vedle nově přidaného dopisu Pavla Fabricia také třeba německy psanou pověst o vzniku orloje z konce 19. století nebo první tři zprávy o jeho existenci z let 1519, 1550 a 1570. Dalšími tématy na webu jsou pak například dopisy Jana Lucemburského či dokumenty o pobytu rodiny Mozartovy nebo císařovny Marie Terezie ve městě.

Archiválie doplňují překlady i komentáře

Web archivy.olomouc.eu představuje zájemcům digitální faksimile vybraných archiválií s jejich překlady i historickým komentářem a dále výběr z kreseb, maleb, grafik a fotografií z historie i současnosti Olomouce. Prezentace, nazvaná Z olomouckých archivů, vzniká v návaznosti na internetové stránky města a Archivního vademeca. Autorem odborného obsahu je známý olomoucký historik profesor Jiří Fiala z Filozofické fakulty Univerzity Palackého.