Přetne východní obchvat Olomouce alej na Svatý Kopeček? Jednání pokračují

Nejdříve v roce 2022 bude podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájena stavba východního obchvatu Olomouce. Tangenta, která bude důležitou součástí budoucího čtyřproudého tahu na Šternberk a dále na Opavu, povede mezi Chválkovicemi a Samotiškami a přesekne tak historickou alej na Svatý Kopeček. To se však lidem z místních částí nelíbí a bojují proti tomuto řešení peticí.

Obchvat může stát na východě Olomouce v roce 2022. O tom, jak to nakonec dopadne s alejí mezi městskou částí Chválkovice a obcí Samotišky, se ještě vyjednává. Foto: Adam Fritscher

Přerušení silnice lemované alejí zatím vypadá jako realita. „V současné době se držíme platného územního plánu schváleného statutárním městem Olomouc a pracujeme s touto variantou,“ potvrdil ředitel olomoucké správy ŘSD Martin Smolka s tím, že přes obchvat má vést lávka pro pěší a cyklisty. Pro automobilovou dopravu včetně autobusů MHD bude určena nově vybudovaná silnice na Kopeček od křižovatky Na Pile.

Lidé podepisují petici

Záměr se nezamlouvá obyvatelům městských čtvrtí, které leží za plánovanou tangentou. „Rok a půl marně jednáme s vedením města o tom, aby alej zůstala nepřerušena, ale zcela bez odezvy. Týká se to lidí z Kopečka, Radíkova, Lošova, Droždína a Chválkovic,“ uvedl předseda komise městské části Svatý Kopeček František Prášil. Navržené řešení podle jeho slov zvýší dojezdový čas do těchto vzdálenějších čtvrtí. „Už teď není na Kopečku kde zaparkovat a pokud tam ještě více lidí přestane jezdit zdlouhavě autobusy a přesedne do vlastních automobilů, bude to opravdu velký problém. Navíc zaslepení silnice za Chválkovicemi může vést ke zhoršení dopravní obslužnosti i v této městské části,“ je přesvědčený Prášil.

Obyvatelé dotčených čtvrtí proto podpořili vznik petice proti přerušení komunikace v aleji. „Je potřeba říct, že nejsme proti vzniku východní tangenty. Ale přetnutí historické aleje, která je zde nějakých tři sta let, nepovažujeme za dobré řešení. Lávka pouze pro pěší a kolaře není dostačujícím spojením. Navíc o kousek dál má tak jako tak vzniknout přemostění pro zemědělskou techniku, takže celá tato varianta je dle našeho názoru příliš komplikovaná,“ řekl František Prášil. Dodal, že petici mohou podepsat všichni obyvatelé Olomouce buď jejím stažením z internetu nebo přímo v jednotlivých městských částech. Na Kopečku jsou petiční archy uloženy na tamní poště a v restauraci U Macků.

Pohled na historickou alej ze Svatého Kopečku. Foto: Ondřej Zuntych/Hanácké noviny

Stavět se může za čtyři roky

Podle ředitele Smolky nyní olomouckou správu ŘSD čeká proces doplnění posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA). „Na začátku července budeme jednat se zástupci města a společnosti OLMA, přes jejíž zdroj podzemní pitné vody plánovaná stavba prochází. Pokud se nám vše podaří dotáhnout do konce, další přípravy už budou velmi rychlé. Požádáme o územní rozhodnutí, na což máme vyprojektovanou dokumentaci, a zahájíme výkupy pozemků. V optimistickém výhledu by se mohlo začít stavět v roce 2022,“ vypočítal Martin Smolka.

Je tedy varianta se zaslepením silnice v aleji opravdu tou definitivní? „S městem máme rozjednáno ještě jedno možné řešení,“ nechává šéf olomouckého ŘSD pootevřená vrátka.