Krajskou vesnicí roku je Šumvald. Vyhrál hned napoprvé

Olomoucký kraj bude v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2018 reprezentovat Šumvald. Obec na Uničovsku s necelými sedmnácti sty obyvateli si díky prvenství v krajském klání navíc přilepší o 300 tisíc korun od hejtmanství.

Starosta Šumvaldu Josef Šenk (druhý zprava) na předávání cen Vesnice roku. Foto: Adam Fritscher

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se uskuteční koncem července právě v Šumvaldu. „Vítězství je úspěch našich občanů a jejich zásluha za to, jací jsou. Naším vítězstvím bylo už to, kolik lidí se u nás zúčastnilo hodnocení soutěžní komisí,“ řekl šumvaldský starosta Josef Šenk. Prozradil také, že se obec do soutěže přihlásila vůbec poprvé a navíc na poslední chvíli, a to z popudu místostarostky Šárky Kallerové. „Po letech práce v zastupitelstvu bude končit a chtěla se rozloučit podobným způsobem,“ usmál se Šenk.

Titul si podle jeho slov Šumvald zaslouží proto, že se ve vesnici dobře žije a stále se zde něco děje. „Každý týden máme nějakou zajímavou akci. Působí u nás třináct spolků, škola má dvanáct mimoškolních aktivit. Jsme zemědělský region, rodiny zde žijí stovky let a tato cena je oceněním za jejich každodenní činnost,“ zdůraznil starosta.

Letošní masopust v Šumvaldu. Foto: www.sumvald.cz

Příště víc přihlášených?

Letošního krajského kola soutěže se v Olomouckém kraji zúčastnilo jedenáct obcí. „Za sedmnáct let svého trvání si tato soutěž vydobyla místo mezi významnými akcemi kraje. Všechny obce se měly čím pochlubit a vybrat tu nejlepší bylo velmi těžké. Je jen škoda, že zúčastněných obcí nebylo víc, protože to pro ně znamená nejen finanční přínos. Vloni bylo účastníků patnáct, v některých předchozích ročnících i přes třicet. Některé i dříve úspěšné obce se znovu do dalších ročníků nepřihlašují, což může být i daň za současné velké administrativní zatížení pro jejich vedení při strategickém plánování,“ zauvažoval náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Šoltys.

Každá vesnice má něco svého

Velmi dobrý pocit měl z letošního ročníku předseda hodnoticí komise a starosta předloni vítězné obce Hněvotín Jaroslav Dvořák. „Při výjezdech do jednotlivých soutěžících vesnic jsme viděli spontánní nadšení, se kterým nás lidé vítali. Je důležité říct, že v soutěži porovnáváme obce, které mají různé výchozí podmínky. Proto je nutné hodnotit komplexně, tedy jak obce plánují a hospodaří, ale také jak se starají třeba o zeleň, školy a školky a podobně,“ zmínil složitost rozhodování Dvořák.

Zástupci obcí oceněných v krajském kole soutěže Vesnice roku. Foto: Adam Fritscher

Uznání pro zúčastněné obce vyjádřil také hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Chtěl bych, aby byly inspirací pro ostatní. V kraji není žádná vesnice, jež by něčím nebyla zajímavá a kde by nežili lidé, kteří s nadšením pracují ve prospěch všech. A právě takové budeme do dalšího ročníku soutěže znovu potřebovat,“ konstatoval Okleštěk.

Šumvald se jako letošní krajský vítěz zúčastní celostátního kola, jehož výsledky budou oznámeny 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2018 v Olomouckém kraji:

Šumvald – 1. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole (300 tisíc korun od Olomouckého kraje)

Bělotín – 2. místo (200 tisíc korun od Olomouckého kraje)

Svésedlice – 3. místo (100 tisíc korun od Olomouckého kraje)

Ocenění komise

Lipová – za promyšlené vytváření dobrého místa pro život

Zlatá cihla z Programu obnovy venkova

Bludov – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby (objekt Měšťanky)

Ceny s finančním ohodnocením Olomouckého kraje 50 tisíc korun

Dobrochov – cena naděje pro živý venkov za vytváření venkovské pospolitosti a spolupráci se sousedními obcemi

Hlásnice – ocenění za návrat k historickému rázu krajiny a otevřenosti obce světu

Hlušovice – ocenění za aktivní vytváření podmínek pro život a dynamický rozvoj obce

Babice – ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky, s mikroregionem a MAS

Stuhy (finanční ocenění ministerstva pro místní rozvoj)

Býškovice – Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Troubky – Modrá stuha za společenský život