Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu čeká rekonstrukce za čtvrt miliardy

Až do roku 2022 potrvá letos zahájená velkorysá obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Do rekonstrukce se pustil po loňském převzetí objektů jejich nový vlastník, Arcibiskupství olomoucké. Spolupracuje přitom s Národním památkovým ústavem a Muzeem umění Olomouc.

Kroměřížský zámek dostane při velkých opravách například novou střechu, odborníci obnoví také jeho sály. Foto: Ondřej Zuntych/Hanácké noviny

Arcibiskupství vnímá podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera odkaz předků jako výzvu. „Jestliže se biskup Karel z Liechtensteinu s mimořádnou odvahou snažil budovat v zemi spálené třicetiletou válkou ušlechtilou krajinu, musíme i my najít takovou odvahu a navzdory všemu, co v dnešním světě není dobré, tvořit něco krásného s vírou, že to přinese plody,“ řekl arcibiskup.

Úpravy v zámecké zahradě: rybníky bez bahna a nová mola

Součástí projektu je celková oprava krovu a částečná výměna krytiny střechy zámku, restaurování Sněmovního sálu a přilehlého salónku v jeho prvním patře, obnova galerie a depozitáře ve druhém patře a také vybudování depozitářů. V Podzámecké zahradě stavebníci mimo jiné odbahní a zpevní břehy všech rybníků a vodotečí, obnoví zařízení pro chov vodního ptactva a doplní nové prvky, jako je například molo. Obnovena bude také Pompejská kolonáda včetně kašny, vodního systému a výsadby v okolí. Rozšíření a zatraktivnění čeká rovněž prohlídkový okruh věže, kde vzniknou expozice Klenotnice pozdního středověku a Královská návštěva v Kroměříži. Rekonstrukcí projde i Mlýnská brána, kde bude nově umístěno muzeum arcibiskupské gardy.

„Jsou to kroky směřující k dlouhodobému zajištění památkových hodnot areálu, ale také ke zlepšení pracovních podmínek profesionálů i zvýšení komfortu návštěvníků,“ shrnul ředitel Územní památkové správy v Kroměříži Jan Slezák.

V Podzámecké zahradě se počítá s odbahněním a zpevněním břehů všech rybníků. Zdroj: NPÚ

Větší přitažlivost zámku pro návštěvníky očekává také kastelán Martin Krčma. „Zámek nově nabídne originální expozice, jež budou přístupné celoročně. Připojí se tak ke Květné zahradě, která už dnes nabízí atraktivní zimní program. Očekáváme, že tyto kroky budou mít příznivý vliv na další rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti,“ dodal Krčma.

Projektu za více než 246 milionu korun se podařilo získat dotaci přes dvě stě milionů korun z evropských fondů. Ze státního rozpočtu do něj jde téměř 24 milionů, zbytek poskytne arcibiskupství jako majitel nemovitostí.