Iniciativa Zaparkuj: Chceme, aby si lidé dělali program sami. Pak nebudeme potřeba

Potkat je můžete v parcích i na různých akcích v Olomouci pořádaných od května do října. Organizují venkovní filmové projekce, koncerty i sportovní aktivity. Lidé z univerzitní iniciativy Zaparkuj se soustředí na veřejné prostory už čtyři roky. Stihli uspořádat zhruba sto akcí.

Filmové projekce patří k akcím, které Zaparkuj organizuje od začátku. Hned na první promítání před čtyřmi roky dorazilo na 400 návštěvníků. Foto: archiv Zaparkuj

Vidět v městském parku rodinu s dětmi, vedle nich sedící studenty a opodál svačící úředníky bylo v našem prostředí před pár lety ještě trochu sci-fi. Stav běžný v mnoha evropských zemích začíná být normální i u nás. Aktivitám na veřejných místech se snaží pomoci právě Zaparkuj, projekt Univerzity Palackého. „Cílem je naplnit jednu z rolí univerzity, tedy podílet se na kulturním a společenském životě. Model otevřené univerzity se spolu s dalšími aktivitami ukázal jako funkční. Každý rok se snažíme přinést něco nového a rozvíjet to dál,“ vysvětluje koordinátor Zaparkuj Ondřej Martínek. Důležitou roli pro něj s kolegy hraje podpora města i Výstaviště Flora Olomouc. „Univerzita zajišťuje Zaparkuj programově a organizačně, vstříc nám vychází Flora, která parky spravuje a město přispívá na náklady s pořádáním spojené,“ dodává.

Čtyřicet akcí za sezonu

Organizátoři začali s pravidelnými filmovými projekcemi v parku, byli u počátků dnes oblíbených tančíren. V letošním létě pokračovali minifestivalem, na kterém se návštěvníci mohli každých čtrnáct dní těšit na sportovní odpoledne, aktivity pro děti nebo workshopy.

Tým zhruba dvanácti studentů napříč fakultami se různě obměňuje. Za sezonu pořádá nebo se spoluúčastní čtyř desítek akcí. „Zaparkuj není iniciativa, která tady bude třeba za deset let. Ideální stav je ten, že přimějeme lidi, aby si dělali program sami, aby zjistili, co všechno v parcích jde dělat. Až tento cíl bude naplněn, tak už nebudeme potřeba,“ uzavírá Ondřej Martínek.