Mamutov čeká. Ambicióznímu projektu archeoparku chybějí pozemky

Není běžné, aby světově známá archeologická lokalita byla takřka ukrytá mezi panelákovou výstavbou. V místní části Přerova v Předmostí je to realita. Archeologové zviditelňují území díky zdejším významným nálezům. Město teď chce získat pro letitý projekt tematického parku potřebné pozemky.

Podoba archeologické lokality Předmostí prošla za posledních 150 let řadou zásadních změn. „Vznik rozsáhlého panelového sídliště v osmdesátých letech dvacátého století dovršil brutální nesmazatelnou proměnu jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit České republiky,“ připomíná archeolog Zdeněk Schenk. Foto a úprava: Zdeněk Schenk

Pod názvy Mamutov nebo Svět lovců mamutů se ukrývá ambiciózní návrh naučně zábavného parku, o kterém se v Přerově mluví už dlouho. „Předmostí představuje legendární světově proslulou archeologickou lokalitu, která se zapsala do učebnic prehistorie. A to především v souvislosti s doloženým osídlením z období mladšího paleolitu reprezentovaným vyspělou kulturou Gravettien spojenou se známými lovci mamutů,“ přiblížil archeolog Zdeněk Schenk.

Pro turisty z celého světa

Víceúčelový park světa lovců mamutů by měl stát zhruba 150 milionů korun. Jeho realizace je v nedohlednu. Na uskutečnění totiž chybí nejen peníze, ale i ucelené pozemky. „Mamutov má stát v lokalitě bývalé cihelny v Hranické ulici a na navazujícím zalesněném kopci zvaném Skalka. Část parcel patří městu – a část společnosti PMS, která je ochotna se pozemků vzdát výměnou za jiné,“ řekl náměstek primátora Michal Zácha. Výměnu pozemků ještě musí odsouhlasit zastupitelé. Dokumentace pro územní řízení je hotová od roku 2013, platné je i územní rozhodnutí. Chybí stavební povolení.

Ambiciózní projekt by měl zvýšit turistickou atraktivitu lokality. Nebude chybět replika osady lovců mamutů, panoramatické vyhlídky ani výběh s živými zvířaty. Bez velké finanční podpory ale není možné návrh realizovat. Vizualizace: archiv Magistrátu města Přerova

Na nejnovější studii z roku 2011 se vedle architekta Jiřího Stejskalíka a scénografa Davida Baziky podíleli archeologové, zahradní architekti, výtvarníci, paleobotanici, zoologové, geologové a specialisté na audiovizuální techniku. „Mamutov by mohl do míst přilákat turisty z celého světa. Návštěvníci by se ocitli v obydlích pravěkých lidí, viděli jejich tábořiště i lovecký výjev, poznali by krajinu, v níž se lidé tehdy pohybovali,“ uvedl Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.

Nutná podpora kraje

Areál se nachází jen několik set metrů od budované trasy dálnice D1, díky které by turisté mohli mít k místu lepší přístup. „Unikátní projekt Mamutov by zasloužil, aby vznikl paralelně spolu s dokončením stavby dálnice. Bez výrazné podpory města Přerova, Olomouckého kraje a dalších potenciálních partnerů se ovšem tento ambiciózní projekt neobejde,“ uzavírá Zdeněk Schenk. Doufá, že projekt, který roky spal, se konečně podaří naplnit. To, že jeho idea není nereálná, potvrzuje i nedávno otevřený Archeopark v Pavlově pod Pálavou. Jihomoravské Dolní Věstonice a Pavlov se vedle Předmostí řadí mezi nejvýznamnější evropské lokality z časů lovců mamutů.

Svět lovců mamutů – jak by měl park vypadat

Území o velikosti sedm hektarů bude rozděleno na tři části. Vstupní objekt s parkovištěm, celoročně přístupný park doby ledové s výběhy pro živá zvířata a osadu lovců mamutů s placenou expozicí. Vstupní objekt zahrne výstavu dané lokality od průmyslové revoluce až po současnost. Pravěká expozice bude těžit především z autentického krajinného prostředí lovců mamutů a vybudované osady s obydlími, sušáky na maso, nástroji a oblečením. Jeskyně šamana umožní vstup do podzemního výstavního sálu s nejvýznamnějšími nálezy. Největším exponátem je rekonstrukce gravettienské krajiny s výhledy z vrcholu Hradiska a ze Skalky. Jednotlivá témata budou tvořit pečlivě sestavený příběh. (red)