Z šedivého baráčku stavbou roku. Majitelé vrátili krásu staré zemědělské usedlosti v Ústíně

O tom, kolik dřiny se skrývá za splněním životního snu, by mohli vyprávět majitelé někdejší zemědělské usedlosti v Ústíně, obci ležící osm kilometrů západně od Olomouce. Šest let věnovali pečlivé rekonstrukci svého obydlí, jehož autentickou tvář se jim s úspěchem dařilo nejen zachovat, ale i obnovit. Odměněni za to jsou bydlením podle svých představ a od letoška také cenou hejtmana v soutěži Stavba roku 2019 Olomouckého kraje.

Dům manželů Hrbáčkových před rekonstrukcí, celkový pohled. Foto: archiv majitelů

Veronika Hrbáčková pracovala v devadesátých letech v Národním památkovém ústavu, kde se specializovala na lidovou architekturu. „Lidová architektura mě vždycky bavila, o to víc mě mrzela mnohdy složitá spolupráce s vlastníky tradičních staveb, kteří dostatečně nevnímali krásu zanechanou nám našimi předky. Už tehdy jsem si říkala, jak bych si přála něco podobného vlastnit, a byť by šlo o alarmující stav objektu, jak bych jej chtěla zachránit,“ vzpomíná.

Šest let tvrdé práce

Po letech už jako zaměstnankyně olomouckého Vlastivědného muzea narazila někdejší památkářka na dlouhodobě neobydlený a zchátralý dům v Ústíně. Zvenku ji na něm zaujal jen portál s bohatě vyřezávanými vstupními dveřmi. „Toužila jsem tehdy po vlastním bydlení, takže jsem vyhledala majitele a přesvědčila manžela, abychom se pokusili dům koupit. Trvalo to však další roky, než se původní vlastníci k prodeji rozhodli a než cena klesla natolik, že jsme v roce 2012 ke koupi přistoupili,“ přiblížila. „Dům mě mezitím uchvátil i v interiéru – když jsem do něj poprvé vstoupila, bylo vidět, že se tu zastavil čas někdy v polovině devatenáctého století. Při následné rekonstrukci jsme nemuseli vybourávat žádné nevhodné příčky, nemuseli jsme zasahovat do dispozice domu. Prakticky vše zůstalo původní,“ oceňuje Veronika Hrbáčková.

Majitelka Veronika Hrbáčková přebírá cenu hejtmana v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje 2019 za zdařilou rekonstrukci zemědělské usedlosti v Ústíně na Olomoucku. Foto: Olomoucký kraj

Ceny si váží celá obec

Dnes už bydlí majitelka historického hospodářství v plně funkčním domě, kde se zatím podařilo citlivě zrekonstruovat jeho přízemní část. „Věřím, že jednou svou práci doděláme, teď ale převládá velká únava, která dokonce občas přebíjí veškerou tu radost. Cítím se tu nicméně moc dobře,“ váží si práce řemeslníků, odborných restaurátorů a dalších pomocníků při rekonstrukci. „Moc mě těší i pozitivní odezva místních lidí v čele s paní starostkou, která stála i za přihláškou do soutěže Stavba roku Olomouckého kraje. Je to vlastně unikát, že jsme cenu dostali, protože pro lidové stavby a jejich opravy v našem kraji na rozdíl třeba od sousedního zlínského ani neexistuje vlastní kategorie,“ zmínila Hrbáčková.

Že si v Ústíně její snahy váží, potvrzuje i starostka Jana Chalupová. „Domeček je krásný, navíc stojí na rohu návsi a silničního průtahu, takže je lidem na očích. Dříve to byl přitom jen takový nevzhledný šedivý baráček pokrytý břízolitem, na kterém byly zajímavé jen ty vyřezávané dveře. Když ale paní Hrbáčková přišla jako nová majitelka na obec a chtěla nám představit své plány, hleděli jsme na tu nádhernou klenbu a chodbu, co se za dveřmi skrývaly,“ uznala starostka. Zdařilou rekonstrukci proto chtěli zviditelnit i pomocí soutěže. „Paní majitelce ocenění přeji, protože si je zaslouží a památky má ráda,“ dodala Chalupová.

Lidová stavba v Ústíně před rekonstrukcí, rok 2013. Foto: archiv majitelů

Podotkla, že brzy by mohli návštěvníci Ústína obdivovat i areál momentálně opravovaného objektu bývalého gruntu v dolní části návsi, ze kterého bude komunitní centrum se sociálními byty, společenským sálem a moštárnou.