Glyfosát ano, či ne? Proti užívání kontroverzního herbicidu se množí protesty

Evropská komise mu vloni dala zelenou na dalších pět let, na národní úrovni se jeho užívání opatrně reguluje a ve městech se k hubení plevele využívá dál. Řeč je o herbicidu glyfosát prodávaném pod obchodní značkou Roundup. O jeho možné škodlivosti na živé organismy včetně toho lidského se vedou spory na všech úrovních. Vlna odporu proti jeho používání na veřejných prostranstvích se nově zvedla třeba i v Přerově a Olomouci.

Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny je glyfosát pravděpodobný karcinogen, výrobci s odkazem na odborné studie tvrdí opak. Ilustrační foto: Pixabay

Přerovská městská rada a technické služby obdržely na začátku června petici, která je vyzývá k upuštění od používání prostředků obsahujících glyfosát při ošetřování komunikací, zejména chodníků, na území města. „Petice vznikla jako reakce na silnou veřejnou podporu návrhu opozičního uskupení Společně pro Přerov a Pirátů na zákaz užívání glyfosátu městem. Tento návrh totiž nebyl dubnovým zastupitelstvem schválen,“ připomíná předseda petičního výboru Jan Horký. „Glyfosát je velmi problematický z hlediska zdravotních rizik i ochrany přírody. Výrobek Roundup je potenciálně rakovinotvorný a dále je podezřelý ze způsobování onemocnění jater a ledvin, vzniku vývojových vad či narušování mikrobiální rovnováhy v těle. V přírodě pak významně ohrožuje zejména vodní živočichy a obojživelníky. V kombinaci s dalšími látkami tvoří smrtelný mix pro hmyz, kterého skokově ubývá,“ argumentuje Horký.

Podobně jako v Přerově i v Olomouci vznikla iniciativa bojující proti užívání kontroverzního herbicidu technickými službami a pracovníky Výstaviště Flora Olomouc prostřednictvím petice, otevřeného dopisu radnici a facebookové stránky Stop glyfosátům v Olomouci.

Evropské povolení na pět let

V České republice vydává rozhodnutí o registraci a de facto i povolení k užívání těchto přípravků Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ). „Nicméně schválení užívání účinné látky glyfosátu je v kompetenci Evropské komise, která svůj souhlas vloni prodloužila o pět let, takže tyto přípravky jsou řádně povoleny,“ upozorňuje ředitel Odboru přípravků na ochranu rostlin ÚKZUZ Pavel Minář. Zároveň však dodává, že na národní úrovni dochází k určité regulaci používání glyfosátu. „Ministerstvo zemědělství rozhodlo k 1. lednu letošního roku, že v rostlinné výrobě se tento herbicid může aplikovat pouze po sklizni, případně před výsevem plodin. Co se ale týká aplikace na plevel a nežádoucí vegetaci v obcích, je případná regulace pouze na jejich zvážení,“ doplňuje Minář.

Společenský tlak na zastavení užívání herbicidu Roundup sílí. Ilustrační foto: Pixabay

Flora Olomouc testuje alternativy

V Olomouci je jedním ze subjektů, které prostředek Roundup pravidelně využívají, městská akciová společnost Výstaviště Flora Olomouc. Za úkol má mimo jiné péči o městské parky i další zelené plochy na území krajské metropole. „Roundup používáme pro likvidaci nežádoucí vegetace na cestách, ve výsadbách dřevin, k omezení pařezové výmladnosti dřevin, jako jsou trnovník akát či pámelník, a pro obnovu trávníků na zaplevelených místech. Aplikujeme jej pouze na porost plevelů, nesmí zasáhnout kulturní rostliny. Dlouhodobá spotřeba se pohybuje kolem osmi litrů přípravku za rok v parcích, botanické zahradě a rozáriu,“ popisuje provozní náměstek Flory Zdeněk Šup.

Výhodou přípravku je podle jeho slov účinnost na široké spektrum plevelů i to, že neovlivňuje klíčení semen, takže půdu lze okamžitě osévat. „Posouzení nevýhod či rizik přenecháme seriózním výzkumným pracovištím. Subjektivně nelze možné riziko používání těchto látek posoudit,“ konstatuje Šup.

Zároveň nicméně vnímá společenský tlak na zastavení užívání herbicidu. Říká, že se proto snaží s kolegy jít cestou hledání alternativ v boji proti plevelům a to především na zpevněných plochách. „V současnosti máme vytipované výrobce speciálních mechanizačních prostředků, které využívají pro likvidaci plevelů mechanické nebo fyzikální cesty. Tyto prostředky budou zkoušeny v provozu. Na základě výsledku rozhodneme o nákupu mechanizačního prostředku s ohledem na plnění investičního plánu společnosti,“ dává kritikům naději provozní náměstek olomoucké Flory.

Co je glyfosát?

Jde o širokospektrální systémový herbicid a desikant plodin. Je to organická sloučenina obsahující fosfor, konkrétně fosfonát. Používá se na hubení plevelů, zejména jednoročních širokolistých plevelů a trav, které konkurují zemědělským plodinám. To, že je herbicidem, bylo objeveno chemikem Johnem E. Franzem z firmy Monsanto v roce 1970. Monsanto jej uvedla na trh v roce 1974 pod obchodním názvem Roundup.

Účinek se na citlivé rostlině zasažené přiměřenou dávkou glyfosátu projevuje se zpožděním, rostliny umírají po dvou i více týdnech. Vadnutí je však často zjevné už do 7 dní. Je zjištěno, že rostliny i jen poškozené glyfosátem následně snáze podléhají chorobám, což zvyšuje úspěšnost použití.

Tím, jak je glyfosát ve světě rozšířen, jsou s opatrností sledována jeho zdravotní a ekologická rizika. Výrobce uvádí, že dokonce ani stonásobek expozice, ke které dochází při běžném používání glyfosátu, nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny však v březnu 2015 zařadila glyfosát mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka s odůvodněním, že považuje za dostatečné důkazy toho, že glyfosát může způsobovat rakovinu u laboratorních zvířat a u lidí vede ke vzniku nehodgkinových lymfomů. Výrobce toto rozhodnutí zpochybňuje s odkazem na odborné studie i názor jiných regulačních institucí.

Zdroj: Wikipedie