Baziliku na Svatém Kopečku i věž a varhany sv. Mořice budou zachraňovat evropské peníze

Projekty za několik stovek milionů korun schválil Řídicí výbor Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI). Výzvy zahrnovaly mimo jiné i obnovu kulturních památek.

Poutní bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku se díky evropským dotacím dočká pokračování obnovy interiérů kostela i úpravy exteriérů včetně zahrady a nádvoří. „V nově zasklených ambitech by se například mohly pořádat různé výstavy, společenské a kulturní akce nejen pro obyvatele Svatého Kopečka,“ uvedl garant pracovní skupiny Památky a náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Svatý Kopeček

Předkladatelem projektu je Královská kanonie premonstrátů na Strahově. „V bazilice chce obnovit premonstrátskou knihovnu, svaté schody, Andrýskův a Francouzský sál a další prostory, které se stanou součástí prohlídkového okruhu,“ dodal Šnevajs. V interiéru pak budou pokračovat restaurační práce na mimořádně bohaté freskové a sochařské výzdobě. Dotace z prostředků ITI přesáhne 104 milionů korun.

Peníze ITI poslouží i obnově kostela svatého Mořice v Olomouci, především opravě fasády, vyčištění hodnotných okenních vitráží i k obnovení pater a schodiště ve velké věži chrámu. Ta je nepřístupná od roku 1942, kdy v ní německá armáda zabavovala zvon pro válečné účely. „Zvon prorazil všechna patra. Pod dohledem Wehrmachtu pak putoval na Hřbitov zvonů u Hamburku. Stavebně historický průzkum, nutný pro zpracování projektové dokumentace, bylo tedy nutné provádět pomocí lezecké techniky a pro všechny zúčastněné byl nezapomenutelným dobrodružstvím,“ uvedl Šnevajs. Turisté, kteří v současnosti chodívají na věž, využívají boční schodiště.

V obnovené hlavní části věže by navíc vzniklo malé muzeum. Restaurování se dočkají i slavné Englerovy varhany, které jsou ve špatném technickém stavu a vyžadují generální opravu. Unikátnost varhaní a zachování jejich nezaměnitelného zvuku pro příští generace je výzvou pro varhaní restaurátory v celé Evropě. Celkové náklady jsou odhadnuty na 123 milionů korun, dotace bude zhruba v stejné výši jako pro svatokopeckou baziliku.

Pavel Konečný