Ze stovek svěřených varhan jich organolog ročně obnoví zhruba třicet

Jan Gottwald je organolog. Zabývá se tedy varhanářstvím a varhanami. V olomoucké arcidiecézi jich má na starost okolo devíti set.

Při hře na varhany je potřeba zapojit celé tělo. Jan Gottwald hraje na jeden z nejsložitějších nástrojů od jedenácti let. Foto: archiv Jana Gottwalda

Označení jeho profese si někdy lidé pletou. Už několikrát tak dostal dotaz, zda je lékař. Organologie je nicméně disciplína hudební vědy zaměřená na historii, stavbu a vývoj varhan. Je úzce specifikovaná, i proto se jí věnuje jen málo znalců. Varhanář nástroj staví a opravuje, organolog jej má v péči a dohlíží na jejich funkčnost. „Každé varhany jsou jedinečné. Jsou nesmírně složitým nástrojem, proto se mu říká králem mezi nástroji,“ vysvětluje Jan Gottwald. Na varhany začal hrát v jedenácti letech a byla z toho láska na celý život. Jejich velikost ho pohltila. Ve třinácti už doprovázel mše.

Objet všechny nástroje trvá roky

V arcidiecézi ho péče o varhany zaměstnává dvanáctým rokem. „Na takovou činnost se u nás nemůžete připravit, je to směsice teorie a praxe, kde je nejen kus varhanářského řemesla, ale člověk musí vědět i něco o interpretaci, umění. Poslední dobou přibývá i administrativy,“ popisuje jeden ze tří moravských odborníků.

Stovky svěřených nástrojů eviduje, zná jejich stav, domlouvá opravy. „Když jsem funkci přebíral, nebyly v příliš dobrém stavu, teď jsou na tom lépe. Ročně se jich podaří obnovit okolo třicítky,“ říká Gottwald k časově náročné činnosti. Většinu času tráví v terénu a stejně za celou dobu ještě všechny varhany neviděl. „Odškrtávám si je, ale ještě mi chybí okolo dvaceti procent,“ dodává.

Největší v Česku

Do jeho správy patří také varhany kostela sv. Mořice v Olomouci, který je nyní pod lešením. Hudební nástroj však na opravu stále čeká. „Budeme vypisovat čtvrté kolo výběrového řízení. Hlásí se firmy ze zahraničí a jde spíš o administrativní těžkosti, kvůli kterým se ještě s obnovou nezačalo. Doufáme, že teď už by mohl být do několika měsíců zhotovitel jasný,“ pokračuje Gottwald. Oprava mořických varhan je zásadní. Po novostavbě svatovítských varhan v Praze jde o druhé největší dílo v České republice. „Mořické varhany jsou největší v zemi, je to nástroj známý svou důležitostí nejen pro účastníky bohoslužeb, ale i v celé hudební kultuře. O opravě se rozhodlo po bezmála padesáti letech,“ říká.

Organolog Jan Gottwald u varhan v olomouckém dómu. Foto: archiv J. G.

V mořickém chrámu jsou i druhé, malé, varhany, které stojí za pozornost. Vznikly po velkém požáru města v roce 1709. Datují se k roku 1716 a jsou nejstarší v Olomouci. Pořád na ně lze hrát.

Jan Gottwald učí hudební výchovu na Slovanském gymnáziu v Olomouci a také vede žáky při hře na varhany na ZUŠ Žerotín. „Musejí jim nějaký čas obětovat – jako každému nástroji, kterému se chtějí věnovat profesionálně. Můžete mít talent, ale píle je nezbytná. Varhany jsou odlišné tím, že se při hře na ně zapojujete celé tělo, ruce i nohy, je to opravdu jeden z nejsložitějších nástrojů,“ přibližuje.