Současné umění mohou lidé vidět v prostějovské Rainbow Gallery

Představit veřejnosti tvorbu studentů uměleckých škol i etablovaných umělců a inspirovat prostějovské středoškoláky ke studiu výtvarných oborů. To jsou hlavní snahy kurátora Míry Macíka, který pořádá výstavy v Kulturním klubu Duha.

Na vernisážích v Rainbow Gallery se pravidelně představují svou prací i studenti uměleckých škol, naposledy mladí tvůrci z atelieru Malby z brněnské fakulty umění. Foto: Iva D. Najďonovová

Dvě výstavní místnosti v budově magistrátu zaplní vždy pětkrát ve školním roce současné umění. „Pořádám vernisážový večer, přičemž v každé z místností se prezentuje něco jiného,“ vysvětluje Macík, který v Rainbow Gallery, jak se prostory nazývají, působí už tři roky. V jedné části představuje ateliérové výstavy z vysokých škol, v druhé práce současných etablovaných tvůrců.

Ateliérové výstavy podle něj mohou nalákat zdejší středoškolské studenty. „V Prostějově jsou dvě střední umělecké školy. Je to pro mě impuls zvát právě ateliéry, abych inspiroval studenty středních škol, kam se mohou přihlásit. Často nevědí, co jsou to intermédia, co to znamená studovat malbu, grafiku a tady se to dozví,“ říká rodilý Prostějovan. Sám studoval Fakultu umění Ostravské univerzity. V Praze, kde momentálně žije, připravuje větší kurátorský projekty pro tamější Vnitroblock. Také pracuje v Reduta Jazz Clubu, kde vytvořil minigalerii se sedmi rámy pro výstavy fotografů.

Prostor pro prostějovské umělce

Pravidelně dostávají v Rainbow Gallery příležitost prezentovat svou tvorbu i umělci s vazbou k městu Prostějov. „Bylo tomu tak i u pedagoga Střední školy designu a módy Tomáše Petříka, který svoje intuitivní černobílé kresby instaloval v březnu roku 2017,“ upřesnil Macík. Svoje autorské knihy a grafiky věnující se rodnému kraji Hané zde prezentovala Leona Hlavinková. V galerii byla k vidění také tvorba celé rodiny malíře pocházejícího z Prostějova, Filipa Kůrky. „Filipův otec se věnuje keramice a dědeček krajinomalbě. Filip jako jediný z rodiny umění studoval a věnuje se mu profesionálně,“ dodal Macík.

Tvorba Josefa Duchana se vyznačuje intuitivními tahy tužkou, propiskou, fixem, štětcem a jinými nástroji. Foto: Iva D. Najďonovová

Zatím nejnovější výstavou byly kresby Josefa Duchana, tvořícího intuitivními tahy tužkou, propiskou, fixem a štětcem. Pro výstavu autor zhotovil několik kreseb inspirovaných Prostějovem přímo na místě.

A co chystá Míra Macík v Rainbow Gallery dál? Kromě opětovné spolupráce s uměleckou střední školou Art Econ plánuje v lednu výstavu fotografií Lucie Kuklišové a dvou studentek fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Lenky Glisníkové a Karolíny Matuškové, jež se věnují módní fotografii.