Do malé mateřské školky v Milenově dojíždějí děti i z Hranic

O tom, že vesnice může žít pospolitým životem, se každoročně přesvědčují v Milenově na Přerovsku. Místní se hned začátkem prosince ladí do svátečního s obchůzkou Mikuláše, společně rozsvěcí strom a kdo je doma a má náladu, přijde se sousedy přivítat i Nový rok. Stejný scénář se chystá i pro letošní svátky vánoční.

Starostka Milenova Milada Vašíčková. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

V Milenově žije přibližně čtyři sta obyvatel, navzájem pořádají zvyky a akce. O mikulášskou obchůzku se už tradičně stará jeden z místních, který se vždy domluví s přáteli i domácnostmi. Rybáři mezi svátky chystají zamykání vody na rybníkách. „Moc hezká akce. Pan správce vypráví a pomyslně točí klíčem. Bývá i zvykem, že o silvestrovské půlnoci se scházíme u kapličky. Všichni si popřejeme, dopijeme šampusky a sníme, co kdo donese. Odpálí se ohňostroj a společně vítáme Nový rok,“ představuje starostka Milada Vašíčková.

Z louky chtějí mít hřiště

Při hodnocení letošního roku vypichuje z investic rozšíření kanalizace, vodovodu a plynovodu. Díky tomu by mohlo do budoucna vzniknout pořádné sportoviště. „Říkáme tomu fotbalové hřiště, ale je to upravená travnatá louka. Inženýrské sítě jsme přivedli s tím, že tam do budoucna chceme připravit zázemí, nemáme žádné prostory pro sport a kulturu,“ svěřuje se starostka a pokračuje, že nechyběly ani další opravy v mateřské škole. „Budova je více než sto lety stará, dřív fungovala jako mateřinka a malotřídka. Jenže o základní školu přestal být zájem, tak jsme prostory využili pro školku. Všechno bylo původní a my se pustili do rekonstrukce. Každý rok uděláme kus,“ vysvětluje Milada Vašíčková. Školka je se čtyřiceti dětmi plně obsazená a ředitelka musí zájemce odmítat. „Nejmladší jsou od dvou let. Z Milenova tam je osm dětí, zbytek jsou přespolní a to až z Hranic. Pro rodiče je asi zajímavé i to, že je školička zaměřená na ekologii a přírodu, děti chodí hodně ven, špatné počasí je neodradí,“ vysvětluje.

Milenovským chybí pořádné sportoviště, které by mohlo sloužit navíc i kultuře. Foto: archiv OÚ Milenov

V obci mají své organizace myslivci, hasiči, rybáři a je tu také Český červený kříž. Naopak příliš není sportovních aktivit. „Pořádáme turnaj v nohejbale, hasiči ve spolupráci s obcí pořádají branný závod a míváme polosportovní akci Milenovské cákání. Je to zábava na vodě, přejezdy po lávce přes rybník a k vidění jsou různá plavidla. Doufáme, že návratu sportu pomůže nové zázemí. Teď není, kde sportovat,“ věří starostka.

Nový most i zateplení školky

V příštím roce obec čeká další část oprav na budově mateřské školy, která potřebuje dokončení omítek a zateplení střechy. Na nákladnou investici zkusí v Milenově získat dotaci. Sestavují rozpočet a zároveň připravují projekt na opravu dalších místních silnic. V plánu je i rekonstrukce mostku přes potok Milenovec, který je ve špatném stavu.

Oblíbenou akcí Milenovské cákání, zábava na vodě s přejezdy po lávce přes rybník. Foto: archiv OÚ Milenov

Vláhy je málo

Mezi zajímavosti Milenova patří sluneční hodiny na kapličce. „Kromě toho máme dvě retenční nádrže, které ale teď, když není tolik vody, slouží jako rybníky, kde lze na povolenku rybařit,“ popisuje. Sucho Milenovské zatím příliš netrápí. I když několik domácností zvažuje, že se napojí na vodovodní řad, protože jim hladina spodní vody ve studni znatelně klesla. „Podnebí se u nás změnilo. Pravděpodobně za to může lom v Hrabůvce. Vidíme na mapě, že na nás jdou mraky, ale až do obce většinou nedojdou, takže u nás prší méně. Vláhy není tolik, a proto se snažíme alespoň vysazovat stromy, aby se klima zlepšilo,“ krčí rameny Milada Vašíčková.


Mikroregion Podlesí

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podlesí vznikl v roce 2000 na popud Milenova a Radíkova kvůli vzájemné kulturní a ekonomické spolupráci. Později se přidaly Klokočí a Hrabůvka. „Hlavním tématem, které se společně řešilo, bylo nakládání s odpady a zavedení internetu do knihoven. Když jsme se spojili, lépe jsme dosáhli na dotace,“ vysvětila předsedkyně mikroregionu Milada Vašíčková. Lidé z vesnic se společně potkávají na akcích, jako jsou přednášky, besedy nebo sportovní a kulturní akce. „Scházíme se jednou za dva měsíce a probereme důležitá témata a vše, co nás trápí. Naposledy jsme řešili prodejny, protože se někde zavíraly a taky dopravní obslužnost v souvislosti se změnami jízdních řádů,“ doplnila Vašíčková.