Olomoucký kraj přibírá úředníky. Posiluje IT i památkovou péči

Krajský úřad Olomouckého kraje se na podzim rozroste o odbor informačních technologií a odbor kultury, památkové péče a sportu. Nová struktura má zajistit větší odbornost v daných oblastech a zefektivnit práci úřadu. Například větším důrazem na elektronické podávání žádostí.

Krajský úřad upravuje strukturu, od října 2017 vzniknou dva nové odbory. Foto: Olomoucký kraj

Nové odbory vzniknou k 1. říjnu a jejich celkový počet se tak navýší na patnáct. „Po zřízení samostatného odboru kultury a památkové péče dlouhodobě volali především starostové měst a obcí i ředitelé příspěvkových organizací. My jsme se celou záležitostí důkladně zabývali a ze všech analýz nám jasně vyplynulo, že potřeba odděleného odboru tady skutečně je,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Prostor podle něj dostala i opozice.

Nyní krajský úřad zaměstnává 516 lidí, po změně to bude 526. Náklady, které to přinese, podle hejtmana spočítané nejsou, zásadní je pro něj lepší fungování úřadu. Jak Okleštěk dodal, bylo potřeba oddělit odbornou nesourodost pracovníků. Stejně to vidí i ředitel krajského úřadu Lubomír Baláš. „Pokud máme kvalitně vykonávat přenesenou státní správu v oblasti kultury a památkové péče, tak není možné, aby to bylo jen v podobě oddělení zařazeného do jiného odboru,“ dodal.

Hejtman: Předchozí reorganizace? Neštěstí

Odbor kultury a památkové péče už v minulosti existoval, loni na jaře ho ale minulé vedení kraje zrušilo a zařadilo do agend strategického rozvoje a školství, mládeže a tělovýchovy. „Rozhodnutí o reorganizaci se ukázalo jako nešťastné, protože daná oddělení byla zařazena pod odbory, které jim nebyly profesně nadřízené. Například školství řešilo část kultury a navíc má školství velký radius, je to nejnáročnější odbor, co se týče příspěvkových organizací,“ sdělil Okleštěk. „Odbory potřebujeme i proto, že měníme strukturu dotačních titulů kraje a k jejich zpracování bude potřeba odborníků a doplnění,“ doplnil hejtman.

Zaměstnanci IT odboru budou mít za úkol sjednocení informací ze všech 153 příspěvkových organizací na krajském úřadě. Data by měla být jednoduše dostupná na jednom úložišti. „Informační technologie jsou pro nás zásadní, protože také chceme maximálně zvětšit podíl podávání žádostí elektronickou formou. To se projeví teď u kotlíkových dotací. V současnosti je budeme dělat jen elektronickou formou, bez front, všichni v jednom čase. Už probíhají testy zátěže systému, nesmí kolabovat,“ uvedl příklad Ladislav Okleštěk. Žadatelé dostanou předem nezaměnitelný a do systému už nebudou muset zadávat žádné další osobní údaje. Vyhlášení žádostí o kotlíkové dotace se předpokládá v září.