Starý židovský hřbitov v Prostějově upraví. Na místo se vrátí i náhrobky

Starý židovský hřbitov v Prostějově čekají úpravy a rehabilitace. Dohodli se na tom zástupci radnice a židovské komunity. Místo ve Studentské ulici budou zdobit dvoukřídlé dveře u vstupu.

Prostoru budou vévodit dvoukřídlé dveře u vchodu z Lidické ulice. Vizualizace: Nadace Kolel Damesek Eliezer

Listopadová jednání navázala na dohody z konce roku 2017. Tehdejší schůzka deklarovala společný úmysl udělat symbolické gesto, které by s respektem naložilo s kulturním památkou. Starý židovský hřbitov s ostatky dvou tisíc lidí se nachází v sousedství Reálného gymnázia a základní školy. Richard Sidej z architektonického studia Znamení čtyř – architekti proto vypracoval pro nadaci Kolel Damesek Eliezer architektonický návrh, který kromě úprav plochy hřbitova zahrnuje i blízké okolí. Zůstávají tak například zachovány přístupové cesty ke školám.

Snaha o dobrý příklad

Podle slov architekta Richarda Sideje, který se věnuje rekonstrukcím židovských, bude obvod označen sedmdesáticentimetrovým střiženým živým plotem. Dominantou se stanou dvoukřídlé dveře umístěné v prostoru. Na místo se vrátí skupina náhrobků, objeví se zde také altánek s informacemi o historii hřbitova, přibude zeleň a lavičky. „Všechny strany se budou společně snažit, aby byl projekt mezinárodně vnímán jako příklad dobré praxe při nápravě křivd z období holocaustu a podpoří tak dobré jméno města Prostějova a České republiky,“ shodují se strany v podepsané dohodě.

Úpravy prostoru mají zohledňovat pohyb chodců v okolí blízkých škol. Vizualizace: Nadace Kolel Damesek Eliezer

Úprava respektuje náboženské principy židovské komunity, zároveň má přispět k posílení turistického ruchu ve městě s bohatou židovskou tradicí. Investorem projektu město, které všechny dotčené pozemky vlastní. Nadace bude hradit práce související s plochou hřbitova.

Připomínka rabína Horowitze

Kulturní památka se dočkala první konkrétní změny. Desku připomínající rabína Horowitze zničenou vandaly v dubnu 2017 nahradil nový kamenný náhrobek. Byl zhotoven na základě dobových fotografií z ušlechtilého bílého kamene v podobě jednoduché stély vysoké 140 centimetrů s tesaným nápisem v hebrejštině.

Instalace proběhla v listopadu loňského roku u příležitosti 203. výročí úmrtí. Památku vrchního rabína v Jemnici, Třebíči a Prostějově, učence, předsedy rabínského soudu, představitele chasidského hnutí a učitele náboženské etiky Cvi Jehošui Horowitze (1754–1816) zde uctili představitelé Olomouckého kraje, Prostějova, židovských organizací a též pětadvacet rabínů a studentů ješivy z Vídně, Londýna a New Yorku.

Historie a současnost starého židovského hřbitova v Prostějově

Starý židovský hřbitov v Prostějově se nacházel na rozhraní dnešních ulic Studentská, Lidická a Tylova v letech 1801–1943. Poslední pohřeb zde byl roku 1908. Představitelé města chtěli celý židovský pozemek vykoupit a zřídit tam záměr parkové plochy. To zástupci židovské náboženské obce odmítali kvůli rituálním předpisům vycházejících z principu neporušitelnosti hrobů.

Město jej nakonec odkoupilo až v červenci 1943 z Vystěhovaleckého fondu pro Čechy a Moravu jako arizovaný židovský majetek. Náhrobky byly vytrhány a prodány stavebníkům, kamenickým firmám a občanům. Koncem války zde bylo vojenské cvičiště a zákopový kryt. V padesátých a šedesátých letech tu stály kolotoče, střelnice i dětské hřiště.

V letech 1970 –1974 byla na sousedním pozemku postavena základní devítiletá škola (nyní Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova). Plocha bývalého hřbitova sloužila dosud jako parkoviště a park. V roce 2001 zde byl instalován malý památník dle návrhu architekta Blahoslava Adamíka.

Modlitba rabínů u hrobu C. J. Horowitze, uprostřed rabín Louis Kestenbaum. Foto: Lenka Hoffmannová

Nadace Kolel Damesek Eliezer usiluje o rehabilitaci hřbitova od roku 2013. V dubnu téhož roku zde také z její iniciativy byla umístěna replika náhrobku rabína C. J. Horowitze, kde nadace pořádala pietní setkání. V roce 2015 podala návrh na prohlášení hřbitova kulturní památkou, kterou se stal o rok později. V letech 2015–2016 bylo nalezeno téměř dvě stě náhrobků a fragmentů ze starého židovského hřbitova v Prostějově a okolí (například ve Sněhoticích, Žešově, Seloutkách, Ondraticích). Dvanáct z nich bylo v listopadu 2017 prohlášeno za kulturní památku.

Náhrobky sice byly zlikvidovány, ale pohřebiště je z osmdesáti procent zachováno. Dodnes se zde nacházejí ostatky téměř dvou tisíc prostějovských Židů. Mezi nimi je také řada významných osobností, například továrník Veit Ehrenstamm, lékař Gideon Brecher, majitel sirkárny Marcus Ries, učenec a vedoucí ješivy Moses Katz Wanefried, rabíni Emil Hoff a Adolf Schmiedl a podnikatelské a obchodnické rodiny Zweigových, Glassových, Husserlových a Steinschneiderových. „Jest to jeden z nejzajímavějších koutů prostějovských a byly tam přeneseny také náhrobní kameny ze 17. a 18. století od hradeb městských,“ napsal v publikaci Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek (Prostějov 1924) Jaroslav Mathon.