Největší dalekohled na Moravě má vyškovská hvězdárna

Z návštěvy vyškovského zooparku je možné odejít s fotografií Měsíce. Stojí zde hvězdárna, která mimo to návštěvníkům nabízí pozorování Slunce dvěma druhy speciálních slunečních dalekohledů nebo program simulujícím noční oblohu. Největší úspěch má ovšem maňásek Ufonek, který přibližuje vesmír dětem z mateřských škol.

Vedoucí vyškovské hvězdárny Dobromila Patáková vypráví, co vše je možné dalekohledem pozorovat. Foto: J. Kolofík

Hvězdárnu vede od roku 2011, kdy přešla z města pod ZOO park Vyškov Dobromila Patáková, která se zkoumání vesmíru a hvězdné oblohy věnuje celý život. Nejdříve jako dítě navštěvovala astronomický kroužek, pak jako školačka vstoupila do klubu mladých astronomů a své zálibě už zůstala věrná. „Když se ohlédnu zpět, tak vidím, že nám spojení se zoo a Dinoparkem velmi prospělo. Nejdříve nám ZOO park pomohl pořídit dva sluneční dalekohledy. Později jsme k nim přikoupili přímo na hvězdárnu dalekohled zcela nový, vyrobený na zakázku. Je největší na Moravě,“ přibližuje.

Díky spojení s Dinoparkem se zvedla návštěvnost. Návštěvníci se rádi zastaví sledovat Slunce speciálním dalekohledem. „Řada z těch, co k nám zamíří ve dne, si pak nenechá ujít příležitost zavítat sem i v noci. Večer k nám jezdí na pozorování nejen lidé z Moravy, ale i z dalších koutů naší vlasti a dokonce i ze Slovenska. Máme totiž tu výhodu, že jsme za městem a není zde takové světelné znečištění,“ vyzdvihuje vedoucí.

Nejlepší je, když o vesmíru povídá Ufonek

Hvězdárna slouží především k popularizaci astronomie a přírodních věd. Nejvíce se pracovníci věnují dětem předškolního věku. Dobromila Patáková využívá toho, že je bývalá učitelka. „Učila jsem na všech typech škol od základních přes střední až po vysokou. Nejúspěšnějším programem je povídání o vesmíru s maňáskem Ufonkem pro děti z mateřských škol, a dále přírodovědné pokusy, které dělají větší děti samy. Moc mě baví jim pomáhat otevřít dveře k dalšímu zkoumání světa,“ říká vedoucí hvězdárny.

I proto jsou programy pro děti každý rok jiné. „Zařazujeme do nich nové poznatky, protože astronomie se velmi rychle rozvíjí. Během letní sezony nabízíme návštěvníkům Dinoparku především denní pozorování Slunce dvěma druhy speciálních slunečních dalekohledů. Když je Slunce schované za mraky,mohou si zájemci prohlédnout techniku a absolvovat zajímavé fyzikální pokusy,“ vyjmenovává Patáková.

Při oblačné noci zapnou simulaci

Důležitou částí práce jsou také výzkumy, které zde provádějí studenti Masarykovy univerzity. Hodně se věnují astrofotografii a pomáhají i s náročnou údržbou techniky. „Co se týká techniky, jsme velmi dobře vybaveni. Ještě nám ale chybí takzvaná CCD kamera. To je speciální fotografický přístroj, který si zatím musíme půjčovat z brněnské univerzity,“ dodává bývalá kantorka.

Za jasných nocí mohou fanoušci astrologie pozorovat oblohu několika dalekohledy. K velmi využívaným možnostem patří fotografování Měsíce a dalších vesmírných objektů, seznamování s novinkami z astronomie a kosmonautiky. Pro oblačné noci jsou připravené prezentace o vesmíru a simulace noční oblohy počítačovým programem.

Přednáška o počátcích kosmonautiky v posluchárně vyškovské hvězdárny. Foto: J. Kolofík.