Olomouc staví tramvajovou trať na jih města a plánuje další opravy v centru

Pojistit se proti případnému energetickému výpadku chce Olomouc modernizací měnírny pro tramvajovou dopravu. Nová technologie má posílit napájení v přednádražním prostoru, který je pro město klíčový. Zároveň bude sloužit nové trati na Nové Sady. Její protažení by mělo skončit v roce 2019. S tím souvisí nákup nových tramvají a nutnost postavit pro ně u nádraží odstavné koleje.

Rekonstrukce třídy 1. máje v Olomouci by měla trvat do listopadu. Foto: Ondřej Zuntych/Hanácké noviny

Dopravní podnik počítá, že v Měnírně Jih na třídě Kosmonautů vymění trakční transformátory za výkonnější a modernější. Nový řídicí systém zase umožní dálkové propojení všech měníren. Město věří, že většinu jedenáctimilionové investice se mu podaří pokrýt z evropských dotací. Projekt bude zároveň posilou budované trati na jih města. Etapa po zastávku Trnkova už stojí, další dvě směrem do Slavonína se připravují. Část trati z Rooseveltovy ulice po zastávku Družební už je blízko stavebnímu povolení. „V září na zastupitelstvu schválíme poslední výkupy. Předpokládáme, že ještě před volbami v roce 2018 začneme akci soutěžit, aby mohla být realizovaná v roce 2019, tedy po volbách. Předpokládáme ovšem, že projekt je tak dlouho připravován, že je s ním seznámena veřejnost i všechny politické kluby a že by měl plynule přejít do dalšího volebního období,“ nebojí se náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs, že by budoucí radnice plány zastavila.

Třetí etapu, která bude končit tramvajovou smyčkou ve Schweitzerově ulici, mají v rukou projektanti. Se stavbou by se podle Šnevajse mohlo začít za dva roky.

U nádraží bude i mycí linka pro tramvaje

Navýšení počtu kilometrů tramvajových tratí si vyžádá nákup dalších vozů. Je ale potřeba vyřešit problém s nedostatkem místa pro jejich parkování. „V současnosti máme depo dopravního podniku v Sokolské ulici, pak využíváme část kolejí na konečné zastávky na Nové Ulici. Tato kapacita ale není dostatečná a proto chceme někdy v roce 2018 nebo 2019 zbudovat nové odstavné parkoviště na pozemku, který město získalo od Českých drah. Je to v blízkosti pátého nástupiště na hlavním nádraží a zastávky Fibichova,“ upřesnil náměstek.

Propojením se stávající tramvajovou tratí vznikne soustava kolejišť. Tramvaje budou plynule najíždět do provozu v ranních hodinách, kdy se zde různé linky rozjíždějí. To s sebou nese ekonomickou výhodnost. Součástí odstavného kolejiště bude i základní údržba, montážní jáma, mycí linka a zázemí pro zaměstnance. „Není to úplně definitivní řešení, nicméně na příštích deset patnáct let je dostačující. Pořád ale vedeme v patrnosti projekt na přemístění depa ze Sokolské. Nicméně těžko v tuto chvíli odhadovat, kam a kdy se to podaří,“ řekl Ladislav Šnevajs.

Smyčka za obchodním domem Koruna

Tramvaje v Olomouci představují páteř hromadné dopravy, při překážkách v kolejišti nebo opravách trati je ale musejí nahrazovat autobusy. Ulehčit situaci při výlukách má nová propojka trati vedená ulicí Zámečnická, tedy u Obchodního domu Koruna. Spojila by ulice 8. května a Sokolská a vytvořila smyčku. „Tramvaje by se zde mohly i otáčet a odbočení v Legionářské ulici zůstane zachováno. Uvažujeme, že by projekt měl být financován v tomto plánovacím odbobí Evropské unie z částky vyhrazené na tramvajové trati v Olomouci,“ doplnil náměstek primátora pro evropské projekty, že odhad je období 2019/2020.

Oprava trati přes centrum je největší letošní investicí Olomouce. Foto: Ondřej Komárek

Ještě předtím ale město musí opravit trať v ulici 8. května. „Předpokládáme, že rekonstrukci tam nastartujeme co nejdříve, abychom v roce 2018 dostali proplacenou dotaci a aby konečně mělo historické jádro města zrekonstruované tratě. Projekt se dá srovnat s tím, co se teď děje na třídě 1. máje. Dojde ke kompletní výměně kolejiště, troleje a budou se tam dělat nové povrchy komunikace a chodníků,“ sdělil Šnevajs. Stavba už má potřebná razítka Na třídě 1. máje vzbudilo nevoli památkářů a části veřejnosti umístění nových sloupů pro tramvajové vedení. Diskuzi lze očekávat i při rekonstrukci v ulici 8. května. „Sloupy by se stavěly podle toho, jak se nám podařilo domluvit s vlastníky nemovitostí věcné břemeno závěsu. Nemyslím si, že to bude úplně všude. Zhruba čtyři nebo pět sloupů vznikne,“ uvedl Ladislav Šnevajs. Ve stejné ulici už město jednou narazilo. „Před třemi roky se stavěl nový sloup tramvajového vedení, protože jsme čelili žalobě majitelů domu na nároží Riegrovy ulice a museli jsme závěs odstranit. Bylo to i v souvislosti s tím, že na protějším domě spadla římsa. Někteří tvrdili, že to způsobil závěs troleje,“ doplnil.