I přes společný život zůstala díla manželů Chmelařových originální

Přerovský zámek hostí do konce ledna výstavu Láska nejen v umění. Představuje společnou cestu přerovských výtvarníků Evy Siblíkové a Jana Chmelaře jejich uměleckým i partnerským životem. Trval od jejich studentského seznámení na UMPRUM v roce 1947.

Kromě malby byly žánry Jana Chmelaře také plakáty nebo monumentální mozaiky. Zdroj: www.galerie-mesta-olomouce.cz

Eva Siblíková (1927–2013) pocházela z Hradce Králové. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Aloise Fišárka monumentální malbu orientovanou na tapiserii. Ve stejném směru pak krátce pokračovala v Gobelínových dílnách Marie Hoppe-Teinitzerové v Jindřichově Hradci. V roce 1949 se provdala za výtvarníka Jana Chmelaře a na začátku padesátých let se spolu přestěhovali do Přerova, kde prožila zbytek svého života. Věnovala se malbě, kresbě, grafice, knižní ilustraci, užité grafice i keramice. Své znalosti dokázala propojit do velmi sourodých celků, což využila zejména v koncipování výtvarně hodnotných interiérů.

Mozaiky z kamenolomu

Jan Chmelař (1924–2014) byl původem z Horní Moštěnice. Dětství a mládí strávil ve Staré Vsi. Po absolutoriu přerovského gymnázia byl poslední dva roky války nuceně nasazen jako zámečník v Moravských železárnách. Později vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde se v ateliéru Josefa Kaplického věnoval monumentální malbě se zaměřením na architekturu a sklářskou tvorbu. Zároveň byl posluchačem filozofické fakulty, kam docházel na přednášky z dějin umění. Dvanáct let pracoval jako vedoucí oddělení propagace v Přerovských strojírnách, odkud byl v době normalizace propuštěn. Aktivně se věnoval grafickým návrhům plakátů a rozměrným mozaikám vyráběným z materiálu získaného v kamenolomech na Přerovsku.

Eva Siblíková Chmelařová se věnovala grafice, malbě, kresbě, knižní ilustraci i keramice. Zdroj: www.galerie-mesta-olomouce.cz

Ačkoli se oba navzájem ovlivňovali nejen v partnerském životě, ale i v tom uměleckém, jejich díla zůstala svébytná a originální. V roce 2014 v Libosadě Malého Noe na Čekyňském kopci v Přerově dcera umělců Olga Tausingerová nechala slavnostně zasadit památeční lípu, která bude nejen připomínat umělecký pár Jana Chmelaře a Evy Siblíkové, ale také plnit přání lidem kteří si na ni přijdou sáhnout.

Výstava návštěvníky provede světem tohoto mimořádného uměleckého i manželského páru.