Ariónovu kašnu i Dolní náměstí doplní pítko

Mobiliář Horního náměstí v Olomouci dostane nový prvek – pítko. Vytvoří ho světoznámý sochař a olomoucký rodák Ivan Theimer, autor Ariónovy kašny. Právě vedle ní bude pítko umístěno.

„Želva nebo pítko? Takové dilema nechci přijmout, myslím si, že na Horním náměstí mají místo oba tyto prvky,“ uvedl primátor Antonín Staněk v reakci na původní stanovisko zástupce Národního památkového ústavu, který s přidáním pítka nesouhlasil a argumentoval tím, že na Horním náměstí je už příliš mnoho různých prvků.

Antonín Staněk na Horním náměstí

Proto se představitelé města, architekti a památkáři setkali v polovině ledna na Horním náměstí. „S pítkem na tomto místě se počítalo od počátku,“ upřesnil Pavel Pospíšil, architekt a spolupracovník Ivana Theimera. To potvrdil i Pavel Zatloukal, bývalý ředitel Muzea umění Olomouc a člen městské rady z doby, kdy probíhala architektonická soutěž na rekonstrukci Horního náměstí. „Za mě rozhodně ano, pítko ke kašně patří, je to jeden celek,“ prohlásil Zatloukal a ukázal snímky z doby budování Arionovy kašny, kdy byl na místě vedle nádrže kašny zkušebně umístěn i sokl pítka.

Pítko bude jednoduchým objektem, tvořeným soklem a nevelkou „čepicí“. Voda z něj nepoteče nahoru, ale do boku. Vyplývá to ze záměru Ivana Theimera věnovat pítko i celou Arionovu kašnu zejména dětem, které by třeba k vodě na horní části pítka nedosáhly.

„Chtěli jsme si přímo na místě udělat představu, jak bude pítko zapadat do celkové kompozice prostranství u Arionovy kašny. Společná schůzka svůj účel splnila, navíc jsme našli i shodu i s představiteli Národního památkového úřadu,“ konstatoval náměstek primátora Filip Žáček.
Účastníci jednání si prohlédli i model pítka a nakonec se shodli na tom, že jeho instalace uměleckou úroveň náměstí nesníží, ale naopak zvýší.

Druhé autorské pítko Ivana Theimera vznikne na Dolním náměstí poblíž barokní Jupiterovy kašny.

Pavel Konečný