Univerzita Palackého vytiskla model historického hradu Bouzov na 3D tiskárně

Návštěvníci hradu Bouzov mohou nově porovnat jeho proměnu v čase. Univerzita Palackého vytvořila na 3D tiskárně model zachycující památku před přestavbou z přelomu 19. a 20. století.

Model historické podoby hradu Bouzova z 3D tiskárny. Foto: VTP UP

Maketa vznikla v 3D tiskovém centru UPrint3D. Rekonstruovat podobu hradu z doby před rokem 1895 podle dochovaných materiálů nebylo snadné. „K dispozici jsme měli současné plány, pár dobových fotografií z různých let a také obrazy. Mnohé z nich však ukazovaly jen detaily, zatímco zbylé části hradu halila mlha minulosti. Vytvořit souvislý model celého areálu ve 3D byla mravenčí práce,“ zavzpomínal Radek Barvíř, jeden ze studentů katedry geoinformatiky, kteří model připravili. Potřeba byla i představivost a fantazie.

Hrad vytiskli na třetí pokus

Vytvořit v počítači podrobný a dostatečně přesný model trvalo více než měsíc. Náročná byla i výroba plastové makety o rozměrech 400×287×86 milimetrů, kterou autoři tiskli přes 78 hodin a použili přitom asi 4,6 kilometrů tenkého plastového vlákna. „3D tisk je stále tak trochu alchymie. Vždy jsme s napětím čekali, jak pokročil přes noc. Model jsme vytiskli až na třetí pokus. Předchozí dva tisky zhatily technické problémy,“ uvedla ředitelka centra UPrint3D Hana Kubíčková.

Model se tiskl déle než tři dny. Foto: VTP UP

Trojrozměrný model pomůže návštěvníkům dokreslit stavební vývoj hradního paláce. Nyní na hradě připravují rozšíření výstavy Bouzov 1895, která na velkoformátových fotografií prezentuje dobu těsně před rozsáhlou přestavbou v letech 1895-1910.

Univerzita se státním hradem Bouzov spolupracuje dlouhodobě, v budoucnu má v hradním parku vzniknout za pomoci pedagogické fakulty naučná stezka.

3D výtisk modelu Bouzova ukazuje podobu hradu před přestavbou. Foto: VTP UP