Alej u rybníku Kolečko po 400 letech omladí

Jedna z nejstarších dubových alejí na Moravě u rybníka Kolečko v Tovačově má před sebou velké ošetřování. Přestárlé stromy nechají Lesy České republiky vykácet a nahradí je novými. Cílem je udržet co nejvíce starých dřevin.

Revitalizace prodlouží řadě stromů život. Foto: Lesy ČR

Státní podnik začíná s revitalizací v srpnu. Stromy bude postupně ošetřovat a kácet do března příštího roku. Od listopadu do dubna je naplánovaná výsadba.

Stromořadí staré více než čtyři sta let založil ve střední části Hornomoravského úvalu zvaném Středomoravská Niva rod Pernštejnů. Jeho velká část je dnes přestárlá a nebezpečná. V aleji i mimo ni proto bude ošetřeno 179 stromů. Ty nebezpečné nebo s nízkou vitalitou a krátkodobou perspektivou je třeba pokácet, stejně tak je nutné vyřezat náletové dřeviny. Náhradou bude vysázeno celkem 242 vyspělých sazenic převážně dubu letního, ale také jilmu vazu a topolu černého. „V lokalitě jsou velmi cenné staré stromy. Chceme jich udržet co nejvíce, aby tvořily kostru porostu a zachovaly mozaiku polopřirozených biotopů,“ uvedl Roman Říha z Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně. Podle jeho slov se díky projektu prodlouží životnost řady stromů a zůstane zachované životní prostředí pro zvláště chráněné živočichy, kteří se v místě vyskytují. Jsou jimi například páchník hnědý, lesák rumělkový, kovařík a také devět druhů netopýrů.

Zvýší se také bezpečnost návštěvníků. Nicméně než k tomu dojde, bude nutné během arboristických prací omezit pohyb pod korunami. „Lidé by neměli vstupovat do aleje ani jejího okolí během ošetřování a kácení stromů. Prosíme o trpělivost,“ řekl Roman Říha.