Přes východní obchvat Olomouce pod Svatým Kopečkem může vést most

Provoz v aleji mezi Olomoucí a Samotiškami má zůstat zachován. Sledovanou otázku budoucnosti historické cesty pod Svatým Kopečkem má vyřešit přemostění připravovaného východního obchvatu.

Na silnici mezi Olomoucí a Samotiškami má vzniknout most. Stavba přijde téměř na 100 milionů korun. Foto: Adam Fritscher/Hanácké noviny

Varianty byly nadjezd pro veškerý provoz nebo jen lávka pro pěší a cyklisty. Mezi Olomoučany a obyvateli přilehlých obcí budilo přetnutí aleje čtyřproudou silnicí emoce. Olomoucká radnice teď připravila verzi, která počítá se stavbou mostu pro automobily. Bude však muset zajistit financování projektu vyčísleného na téměř sto milionů korun.

Podle dlouhodobých plánů města bude hlavní nájezd na východní tangentu a navazující silnici na Svatý Kopeček v olomoucké části Pavlovičky u hostince Na Pile. Dále povede Železniční ulicí kolem areálu technických služeb. „Na tom se nic nemění,“ potvrdil šéf olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Smolka. „Nicméně záměr města zachovat silniční spojení i v historické aleji pro nás není novinka, počítáme s ním a projektanti tomuto záměru přizpůsobili plány,“ dodal.

Zabránit ohrožení vodních zdrojů

Poslední podoba přemostění budoucího obchvatu pod Svatým Kopečkem označovaným také jako tangenta, s níž souhlasili olomoučtí radní, počítá se středně dlouhým mostem a křižovatkou ve tvaru T propojující obě komunikace. Návrh má být součástí posuzování, jaký může mít záměr dopad na životní prostředí (hodnocení se označuje anglickou zkratkou EIA). Ke schvalování ji předloží ŘSD. „Původní žádost o stanovisko EIA jsme stáhli vzhledem k nevypořádaným připomínkám památkářů a také kvůli doplnění hydrologických průzkumů, které mají pomoci vypořádat se s riziky týkajícími se zdrojů pitné vody pro okolní výrobní provozy,“ vysvětlil ředitel Smolka.

Aktualizovaná vizualizace přemostění východního obchvatu Olomouce. Nadhled od Chválkovic. Zdroj: www.olomouc.eu

Nová podoba přeložky silnice třetí třídy mezi Chválkovicemi a Samotiškami včetně mostu má splňovat podmínky ochranných pásem kulturních památek Klášterní Hradisko a svatokopecké baziliky. „Zejména byl kladen důraz na šetrný zásah do krajiny spočívající v co nejmenším narušení dálkových pohledů a zásahů do poutní aleje,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Martin Major. Zvolený typ mostu navíc podle něj umožňuje dovést alej až k nadjezdu a má vyvážený poměr mezi náspem a samotnou konstrukcí. Stejnou variantu podpořil i Národní památkový ústav a Útvar hlavního architekta.

Peníze bude muset sehnat město

Most přes čtyřproudou rychlostní silnici má stát odhadem 94 milionů korun. Návrh měl původně čtyři varianty, všechny respektovaly stávající projekční přípravu ŘSD. Ta ale místo plnohodnotného mostu počítala jen s lávkou pro pěší a cyklisty. Nové řešení zachovává navíc provoz pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Plánovaný most se napojí na již existující silnici v aleji. Při jeho výstavbě má být pokáceno 42 stromů a naopak zasazeno 50 nových.

„Protože se jedná o místní komunikaci třetí třídy, chystaný most musí zafinancovat město. My s ním koordinujeme náš postup a úspěšně pokračují také jednání s památkáři. Do konce roku bychom měli získat i stanovisko EIA, které je nezbytnou podmínkou budoucí stavby obchvatu,“ doplnil vedoucí olomoucké správy ŘSD Martin Smolka.