Prostějovsko zažilo nejnižší sklizeň od roku 2012

Nejméně úspěšné za posledních pět let byly z hlediska sklizně letošní žně na Prostějovsku. Tedy alespoň u sledovaných plodin – řepky ozimé, pšenice ozimé a ječmene jarního.

Žně na Prostějovsku. Foto: archiv společnosti Zetaspol

Netrvaly ani příliš dlouho. „Ve většině podniků se stihlo sklidit v rozmezí jednoho měsíce, což nebývá každý rok,“ poukázala Gabriela Marciánová, agronom společnosti Zetaspol. „Srážky sice v období na začátku sklizně přišly, netrvaly ale dlouho. Celkový průběh tak byl, dá se říct, z těch úspěšnějších,“ hodnotila žně na Prostějovsku.

Zemědělci tu každoročně vysázejí několik nových odrůd řepky ozimé, pšenice ozimé a ječmene jarního. I ty se však potýkaly s nedostatkem vláhy.

„Projevil se napříč celým okresem. Velké rozdíly však zároveň byly i v jednotlivých podnicích, co se úhrnu srážek týče,“ poznamenala Marciánová, podle které se nedá jednoznačně říct, jaké plodině způsobilo sucho největší problémy. „Zasáhlo to všechny bez rozdílu,“ konstatovala. „Nedá se tedy hovořit o tom, že by některá plodina v těchto vláhových podmínkách prosperovala více jak jiná,“ dodala.