Jaroslav Miller je jediný kandidát na rektora olomoucké univerzity

Jen jedno jméno stálo na lístcích s návrhy na budoucího rektora Univerzity Palackého. Jaroslav Miller. O znovuzvolení tak bude usilovat jako jediný kandidát.

Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Foto: UP

Návrhy na rektora pro období 2018 až 2022 v posledních třech měsících podávali členové akademické obce. Veškeré nominace obdržel Jaroslav Miller, který svou kandidaturu již před časem veřejně potvrdil. „Sešlo se celkem devatenáct návrhových lístků a všechny obsahují jedno jméno navrženého kandidáta, a to současného rektora,“ sdělil předseda Akademického senátu Univerzity Palackého Jiří Langer.

Do konce září by měl Jaroslav Miller představit teze, se kterými do voleb půjde. Se svou vizí „Moderní a dynamické univerzity 21. století“ seznámí akademickou obec na setkání, které je plánováno na 11. října v aule pedagogické fakulty.

O novém rektorovi rozhodne akademický senát 17. října, kdy se na rektorátu uskuteční první, případně druhé a třetí kolo voleb. „Aby byl zvolen rektorem, musí kandidát získat minimálně třináct hlasů, tedy nadpoloviční většinu všech čtyřiadvaceti členů Akademického senátu UP,“ upřesnil Langer. Pokud se senátoři na novém rektorovi neshodnou, budou vypsány nové volby.

Historika Millera do funkce rektora poprvé zvolili akademičtí senátoři na podzim 2013, po jmenování prezidentem republiky se vedení Univerzity Palackého ujal 1. února 2014. Čtyřleté funkční období mu končí 31. ledna příštího roku.