Bonsaje jsou doma i na Hané

Trpělivost, trpělivost a zase jen trpělivost. Možná se nenajde mnoho slov, která by tak přesně vystihovala zálibu v pěstování rostlinných miniatur. Bonsaje jsou uměleckým oborem, který však vyžaduje velké znalosti pěstitelů. Pravidelně vystavují i na Prostějovsku.

Milena Růžičková, v pozadí vystavovaných bonsají, se věnuje pěstování přes třicet let. Foto: Miloslav Havelka

I když pěstování bonsají může navozovat pocit dlouhých hodin samoty při trpělivém tvarování větviček, stříhání a ošetřování, a pak zádumčivé čekání na výsledek, bonsajisté rádi představí svá dílka i veřejnosti. První výstavku v Prostějově zorganizovala Milena Růžičková v Prostějově v roce 1999. Založení prostějovského klubu přece jenom ještě chvilku trvalo a nebylo to jednoduché, nicméně v roce 2010 vzniká Bonsai klub Haná Prostějov.

V té době už měli pěstitelé nejen z Prostějova a Prostějovska, ale z velkého okruhu Moravy na kontě bezpočet úspěšných výstav. „Pravidelně vystavujeme ve slatinických lázních, na zámku v Konici, donedávna také na zámku v Brodku u Prostějova. Po smrti jeho majitele Richarda Belcrediho v roce 2015 teď hledáme možnosti, jak se do Brodku vrátit. Paradoxně nejkratší tradici mají hodové výstavy v Prostějově v zahradě u kostela Povýšení svatého Kříže. Ve městě jsme dlouho nemohli potřebné prostory najít,“ poznamenává Milena Růžičková.

Obdiv k bonsajím má několikerý rozměr. Nad miniaturním světem rostlin je možné z laického pohledu jenom žasnout, aniž bychom pátrali po dokonalosti, či naopak nedostatcích, které rozezná pouze odborník. Výstavy jsou také jakousi oázou klidu a příjemné energie – snad právě díky trpělivosti pěstitelů a letité moudrosti rostlin, které se nezřídka stávají pověstným dědictvím otců. Ve volné přírodě není staletý věk dřevin nic výjimečným a geny se prostě nezapřou.

Do 60. let u nás neznámá záležitost

Samotné pěstování bonsají je spojováno spíš s východními kulturami. První stopy je možné na Dálném východě je možné najít už v obětinových artefaktech z období před čtyřmi tisíci lety. Řečeno dnešní jazykem – známky organizovaného pěstování bonsají jsou v Číně známy z přelomu našeho věku, v 6. století se pak dostává do Japonska.

Cesta do Evropy a následně pak na území Česka však trvala ještě hodně dlouho. Objevit první zmínku o bonsajích v evropských zemích je možné na přelomu 18. a 19. století. Původně však ne přímo v souvislosti s tímto uměním, ale spíš jako prezentaci zboží podomních obchodníků, kteří na miniaturách rostlin představovali svoje zboží. Skutečná výstava pravých bonsají se konala v Paříži až na konci 19. století. Nicméně nebyla to výstava pěstitelská v pravém slova smyslu. Vzhledem k absenci zkušeností a znalostí pěstování bonsají však přivezené exponáty hynou.

Umění aktivního pěstování bonsají na starém kontinentu postupně ve stále větší míře zdomácnělo až po skončení 2. světové války, díky vojákům vracejícím se z bojů na Dálném východě, kde měli možnost tuto kulturu poznat.

I tak jsme si na našem území museli na bonsaje ještě počkat. Do 60. let o nich, kromě odborníků, v podstatě nikdo nevěděl. I přes absenci znalostí pěstitelských technologií je postupně začínají první pěstitelé objevovat i na území tehdejší ČSSR.

První bonsaj klub byl však založen až v roce 1980 (Bonsai klub Praha), nedlouho na to se začali organizovat pěstitelé také na Moravě v brněnském klubu. Jeho členkou se stala také právě Milena Růžičková, která následně stála i u zrodu Bonsai klub Haná Prostějov.

Pro oči veřejnosti

Slova o trpělivosti v úvodu nejsou rozhodně nadnesená. Zároveň bychom ale mohli přidat také slůvko pokora. Jak totiž Milena Růžičková přiznává, není vše v moci pěstitele, který se může všemožně snažit, ale boj s přírodou vyhrát jednoduše nejde. „Nedá se říct, zda jsou bonsaje choulostivější, než vzrostlé dřeviny. Musejí se bránit stejným nemocem i parazitům, pouze pěstitelé mohou svým rostlinkám věnovat víc péče, bez které se stromy ve volné přírodě musí obejít,“ dodává Milena Růžičková.