V architektonické soutěži vyhrála úprava kaple s velkým lustrem

V Evropě známý olomoucký rodák Rudolf Eitelberger doma příliš znám není, připomíná ho však cena mapující to nejlepší z architektury, urbanismu a památkové péče v Olomouckém kraji za uplynulé dva roky. Se začátkem října udělila komise ocenění popáté. Vítězným laureátem se stala kaple sv. Františka z Assisi v Olomouci, ve které provedl interiérové úpravy kolektiv architektů Vojtěcha Jemelky, Jana Mléčky, Jiřího Marka a výtvarníků Petera Demeka a Jana Jemelky.

Komise ocenila spolupráci investora – Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci v čele se sestrou představenou – s mladým týmem architektů, který věděl, čeho chce dosáhnout. „Střídmé materiálové řešení podporuje proměnu nevelkého prostoru kaple a přináší nečekanou velkorysost. Změnu dispozice liturgického prostoru podporuje centrální kovový lustr. Tento významný prvek interiéru spolu s dalšími vstupy výtvarníka Petera Demka jsou velmi zdařilou prací s ornamentem, které obohacují interiér a propojují soudobý architektonický vstup s výzdobou stěn a kleneb novorománské kaple,“ uvedla členka poroty architektka Jitka Ressová.

Ve finále kaple soutěžila s rehabilitací vily Eduarda Šrota na třídě Spojenců v Olomouci, fotbalovou tribunou v Olomouci – Řepčíně, rodinným domem manželů Francových v Lošově, památníkem Jednoty bratrské v Přerově, expozicí Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov a Dnem architektury 2016 v Šumperku.

Eitelberger (1817 až 1885) byl aktivním komentátorem architektonického dění, redaktorem Wiener Zeitung. Podle spolku Za krásnou Olomouc jej lze považovat za otce památkové péče a muzejnictví v Rakousku-Uhersku. Založil a řídil vídeňské uměleckoprůmyslové muzeum. Jako vůbec první profesor ději umění ve Vídni se zasloužil o rozvoj studijního oboru, který má své následovníky na dnešních katedrách dějin umění v Praze, Brně a Olomouci.

V komisi ceny nesoucí jeho jméno zasedají architekti, historici umění, odborníci a úředníci městské i státní správy s vazbou na sledovanou oblast. Soutěž pořádá spolek Za krásnou Olomouc.