Podzim je nejvhodnější období na založení trávníku

Celé letošní léto jsme my, trávníkáři na Moravě, čekali na déšť. Přišel bohužel jenom sporadicky a to ještě jen někde. Se svatou Annou, nebo krátce po ní přišla ale chladnější rána s rosou a s ní si trávníky viditelně oddychly a objevil se náznak nového růstu. Není divu, vždyť optimální teplota vzduchu pro trávy mírného pásma je v rozmezí 5 až 20 stupňů Celsia. Letní deprese pomalu končila. Nastal čas na regeneraci.

Ilustrační foto.

Co to vlastně znamená v případě trávníku? Je to především soubor zásahů, kterým chceme obnovit normální životní pochody jednotlivých komponentů našeho zeleného koberce a připravit jej na zimní období. Jedná se zejména o vertikutaci, regenerační hnojení, případný dosev silně poškozeného pažitu a ochranu proti škodlivým činitelům, především chorobám.

Vertikutace znamená poměrně citelný zásah do trávníku, kdy nože vertikutátoru prořezávají souvislý travní drn a zároveň vynášejí značné množství odumřelé hmoty (listy spodního patra, kořeny, výběžky) na povrch. Tento zásah umožňuje pak lepší průnik vody a živin ke kořenům a zároveň provzdušňuje nosnou vrstvu. Vertikutaci lze provádět samozřejmě celoročně, ale nejvhodnějším termínem je právě časný podzim. Je samozřejmostí, že hmota vynesená na povrch trávníku musí být odstraněna. Vertikutace je nezbytnou součástí technologie ošetřování trávníků starších a také těch, kde převažují výběžkaté trávy (odrůdy lipnice luční a dlouze výběžkaté kostřavy červené, případně psinečku výběžkatého). Pro provedení tohoto zásahu je v současnosti k dispozici řada mechanismů s benzinovým či elektrickým pohonem, vhodných jak pro profesionály, tak pro majitele malých ploch.

Důležité je plné hnojivo

Jen obtížně lze stanovit termín pro poslední přihnojení trávníku umělým hnojivem. Můžeme s ním ale začít ve druhé polovině září. Rozhodující ale je, že bychom neměli používat hnojivo s převažující dusíkatou složkou, zejména v nitrátové, rychle rozpustné formě. V každém případě by mělo jít o plné hnojivo, obsahující tři základní složky (dusík, fosfor a draslík) v němž by měl být draslík převažujícím prvkem. Na rozdíl od dusíku má vliv na zpevnění pletiv trav a tím i na větší odolnost vůči chorobám.

V souvislosti s podzimním hnojením je třeba zmínit ještě jeden zásah (někdy označovaný anglickým termínem top-dressing), totiž aplikaci kompostu na trávník. Dobře uleželý kompost získaný z kvalitních surovin (listí, usušená travní hmota atd.) obsahuje jednak značné množství potřebných živin v organické formě, jednak také množství organismů (bakterie, prvoci, houby, aktinomycety, háďátka) antagonisticky působících na zárodky chorob obsažených v půdě. Má tedy význam jak pro výživu trávníku, tak pro jeho ochranu a vitalitu. Kompost by měl být ale dostatečně rozmělněný aby mohl propadnout na zem a nezůstával na povrchu listové plochy trávníku. To by mohlo samozřejmě výrazně snižovat jeho účinnost. Proto poslední výzkumy doporučují aplikaci kompostového výluhu, po kterém se užitečné mikroorganismy dostanou ihned do půdy. Aplikace kompostového výluhu snížila na pokusných plochách výrazně výskyt některých patogenů způsobujících závažné onemocnění trávníku (Microdochium nivale, Rhizoctonium solani, Pythium spp.).

Dosazovat raději po malých plochách

Podzimní období je také příhodné pro „opravy“ poškozeného trávníku, tedy dosetí vyhynulých ohnisek. Plošný dosev travní směsí je vždy velmi luxusní záležitostí – jen velmi malé procento semen úspěšně vzejde, roste a zapojí se. Vhodnější je lokání dosetí malých ploch po předchozím odstranění původní odumřelé části trávníku, nakypření a utužení povrchu po zasetí.

A co zakládání trávníku jako takového na podzim? Trávník lze samozřejmě zakládat celoročně, ale jarní a podzimní období je nejvhodnější. Zdá se však, po zkušenostech z minulých let, že vláhové poměry jsou příznivější právě na podzim. Nemějme obavy i z pozdnějších termínů zakládání. Trávník bude vzcházet pomaleji, ale postupně se zapojí. Ač to zní trochu absurdně, trávník lze zakládat za příznivých podmínek (nezamrzlá půda) i velmi pozdě na podzim, ba dokonce v zimě.

I silný porost potřebuje ochranu

Na podzim je i čas na ochranu proti sněžným plísňovitostem, které dovedou trávník, zejména v předjaří a na jaře, vážně poškodit. Původci těchto nemocnění jsou v našich podmínkách houby Microdochium nivale a Typhula incarnata. Zranitelné jsou zejména zastíněné polohy, lokality s delší přítomností sněhu v zimě a takové, kde se plísňovitosti vyskytují pravidelně.  Fungicidy povolené v České republice – Heritage, Opera Top a Rovral Aquaflo jsou sice vysoce účinné, ale jejich účinné látky (azoxystrobin, epoxykonazol + fenpropimorf a iprodion) mají výrazně preventivní charakter. Musí být tedy aplikovány před výskytem onemocnění, nikoliv až po jeho výskytu. Trávníkáři na tuto skutečnost často zapomínají a váhají, zda mají na podzim zdravě vypadající trávník ošetřit. Správci velkých travnatých ploch (golfová hřiště atd.) však většinou už tuto skutečnost nepodceňují. Tento ochranný zásah je třeba provádět v době, kdy trávník má zachovány všechny fyziologické funkce a je schopen účinnou ochrannou látku ještě přijmout. Vhodným termínem je obecně druhá polovina října.

Zkrátka, podzim je pro trávníkáře doslova „nabitým“ pracovním obdobím.