Původní přerovský hřbitov byl menší, rozšířil se na nepoužívané koupaliště

V místě, kde se říkávalo „V černým“, založili v Přerově před v roce 1877 hřbitov. Sto čtyřicet let od prvního pohřbu uplynulo na podzim.

Upravený pomník obětem německého fašismu. Foto: Magistrát města Přerova

Nový městský hřbitov vysvětil 1. listopadu 1877 P. Arnošt Vychodil, první pohřeb se konal následující den. Šlo o páté pohřebiště ve městě. „Původně byl hřbitov menší, než ho známe dnes. Hlavní kříž byl uprostřed a hrobky byly navrženy kolem tří stran hřbitova. Kvůli nedostatku místa byl postupně rozšiřován směrem na východ,“ vzpomněl Zdeněk Páleník z přerovské pohřební služby.

Hřbitov dnes zabírá přes 52 tisíc metrů čtverečních a dělí se na starou a novou část. Do staré části je vstup hlavní branou z ulice 9. května, do nové části se vstupuje z ulice U Hřbitova. „Nová část hřbitova byla vystavěna na nikdy nepoužívaném koupališti. Bazén, který nesloužil svému účelu, byl zasypán a letos jsme nechali prostor osadit květinami. Jsou tu i lavičky, kde mohou návštěvníci odpočívat,“ řekl Bohumír Střelec – jednatel Technických služeb města Přerova, které se o hřbitov starají.

Nevyzvednutý popel ukládají co Červené kaple

Nejvyšší místo nové části dostalo před třiceti lety dominantu v podobě obřadní síně, kterou nyní město modernizuje. Z původní budovy obřadní síně ve staré části hřbitova se po rekonstrukci v roce 2013 stalo kryté kolumbárium. „V současné době je na hřbitově asi deset tisíc hrobových míst a dalších šest set míst máme právě v tomto kolumbáriu. Každoročně je na hřbitově vybudováno zhruba třicet nových hrobových míst, převážně urnových. Kromě toho je tu pět vsypových louček,“ uvedl Střelec.

Na hřbitově jsou rovněž čtyři kaple – Psotova, Kokorova, takzvaná Šedá a Červená kaple. „Červená kaple je v užívání Technických služeb města Přerova, jsou zde umístěny zpopelněné ostatky lidí, jejichž popel si rodina nevyzvedla – a také popel z exhumovaných zrušených hrobů. Ostatní kaple jsou v soukromém užívání,“ sdělila Šárka Slezáková z technických služeb.

Na hřbitově je od letošního roku nově vyznačeno padesát hrobů významných občanů města Přerova. Stojí tam také pomníky připomínající oběti válečných událostí. Konkrétně se jedná o pomník pruských vojínů zemřelých po bitvě v roce 1866, pomník padlých v 1. světové válce, pomník italským zajatým vojínům, pomník na památku událostí na Švédských šancích v roce 1945 a pomník obětem německého fašismu.