Přerovská zemědělka nabízí rychlé uplatnění. Podniky mají o mladé lidi zájem

Tradici farmářů na Přerovsku pomáhá udržovat Střední škola zemědělská. Nejstarší zemědělská škola na Moravě dnes sídlí na kraji města v ulici Osmek, kde také chystají na prosinec a leden další dny otevřených dveří.

Prohlídku škola pro zájemce o studium pořádala i koncem listopadu. Představila celý areál včetně jednotlivých oborů, žáci si mohou podle prezentací udělat představu, jak život střední zemědělské vypadá. „Mohou se podívat, jakým způsobem probíhá praktický výcvik, jak máme zařízený internát. Zájemci mají možnost projít si celý areál, který tvoří polnosti, zahradnictví, stáje pro koně, cvičiště pro výcvik koní a jezdců, máme jízdárnu, pískovou i travnatou, pro zimní období krytou halu, pro výcvik koní kolotoč, případně kruhovku pro výcvik jezdců. Samozřejmě techniku a dílny,“ přiblížil ředitel školy Radovan Rašťák.

Projít si školu nechodí jen žáci, většinou se přijdou podívat i rodiče, často také bývalí absolventi. Z posledních let pro ně může být novinkou právě kruhovka, noví koně, nové ohrady pro chov ovcí a prasat nebo moderní foliovník. Přesto škola nemá ambice stát se statkem a pořád se soustředí na vzdělávání. „Jsme taková minifarmička rodinného typu. Účelem našich chovů je, aby žáci byli v kontaktu se zvířaty a se zemědělským prostředím. Není to nic, co by mělo za cíl nějakou zemědělskou produkci. Protože dnes zemědělství vyžaduje hospodaření na daleko větších výměrách a to my nemáme,“ dodal ředitel.

Po škole lze do podniku i na vysokou

Na povinnou praxi žáci nejčastěji docházejí do partnerských zemědělských podniků jako je zejména Moravská zemědělská z Prosenic nebo Agras Želatovice. Každoročně je potřeba ve firmách splnit čtrnáct dnů praktické činnosti, která vždy směřuje na nějaké téma. Výhodou je, že se tak nabízí šance v podnicích pokračovat i po škole.

Stěžejní je pro Střední školu zemědělskou Přerov obor opravář zemědělských strojů. „Třetím rokem budeme otevírat učební obor zemědělec – farmář, dlouhodobě na škole vyučujeme agropodnikání, které tu má velkou tradici. Je to obor s maturitou určený pro zemědělství, pro střední zemědělské pracovníky, dříve to byl směr rostlinné a živočišné výroby, to znamemá zootechnik, agronom,“ řekl Radovan Rašťák. Maturanti mohou pokračovat například na vysokou školu do Brna.

„Co se týká maturitních oborů, byli bychom rádi, kdybychom otevřeli jednu třídu agropodnikání, jednu třídu mechanizace a služby, což je obor zase do techniky, do strojního vybavení určený víceméně pro chlapce, navíc je podporován krajským stipendiem. V agropodnikání máme zaměření na zemědělský provoz a druhé je chovatel koní – jezdec. Ty otvíráme pravidelně. Minimálně jednu třídu bychom chtěli pro směr opravář zemědělských strojů a aspoň jednu třídu zemědělec – farmář,“ vyjmenoval ředitel. Školu nyní navštěvuje přibližně tři sta žáků. Ačkoli je kapacita vyšší, současný počet je podle Rašťáka optimální.

Potřeba jsou zootechnici i agronomové

I kdyby byl zájem vyšší, problém ředitel vidí hlavně v nedostatku lidí pracujících v zemědělství. „V každém případě se dnes ukazuje, že je čím dál víc potřeba zootechniků a agronomů a zemědělské podniky velmi žádají mladé lidi, aby mohli pracovat na moderních zemědělských strojích, v nových provozech. Dnes jsou jeden dva lidé schopni obhospodařovat díky technice velké množství zvířat i hektarů polí,“ uvedl.

Doplnil, že z velké části se na školu hlásí děti ze zemědělských rodin, které mají polnosti a hospodaří. „Je hodně absolventů, kteří mají svou farmu a jsou úspěšní. Uplatnění v zemědělském provozu mohou najít i děvčata, pokud mají zájem, nebo v administrativě, v zemědělství, případně v úředních pozicích, jako je Státní zemědělský intervenční fond a podobně,“ uvedl Radovan Rašťák.

Škola založená v roce 1865, která je centrem zemědělského vzdělávání Olomouckého kraje, pořádá další dny otevřených dveří 13. prosince a 26. až 27. ledna.