Tovéř se stala významnou domovinou čolků. Je jich víc než místních

Tovéř na Olomoucku se zalíbila vzácným čolkům. Dokonce natolik, že zde vytvořili populaci evropského významu.

Letecký pohled na Tovéř. Foto: Irena Talpová

V nádrži, která slouží k zadržování dešťové vody, se to malými obojživelníky jen hemží. Žije jich tu víc, než má Tovéř obyvatel. Unikátní je především populace čolka velkého. Čítá přes 1000 jedinců a v Evropě patří mezi pět největších.

Čolek velký ale není jediným druhem, který tovéřskou nádrž obývá. „Lokalita je významná i z hlediska výskytu nejjedovatější české žáby kuňky obecné, čolka horského nebo rosničky zelené,“ přiblížil Lukáš Weber z katedry Ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Chráněným tvorečkům tovéřské klima evidentně svědčí. Napomáhat se tomu snaží i sami místní, kteří přírodu neznečišťují odpadem. Ten naopak třídí, za což si obec vysloužila ocenění. V letošním ročníku soutěže O keramickou popelnici obsadila páté místo, pracovnu starosty Miroslava Majera tak zdobí malá trofej kontejneru na tříděný odpad. „Jsme moc rádi, že občané odpad třídí,“ pochvaluje si.

Politická příslušnost není podstatná

Těšit ho může také účast Tovéřanů ve volbách do obecního zastupitelstva. V posledních třech případech, tedy v letech 2006, 2010 a 2014, vždy přesáhla hranici 60 procent. Před třemi lety přišlo v obci, kde momentálně žije zhruba 620 obyvatel, k urnám 66,04 procenta voličů.

„Je to jako v každé malé vesnici. Všichni se dobře známe a lidem není lhostejné, v jakém prostředí bydlí. Mají své požadavky a plány a své zastupitele si nevolí podle politické příslušnosti jako ve městech, ale podle toho, co dokázali,“ vysvětluje starosta, proč lidé nad komunálními volbami nemávnou rukou.

Miroslav Majer v Tovéři starostuje druhé volební období. Je místním rodákem, a tak se společně se svými kolegy s chutí pouští do projektů, které by život v obci zpříjemnily. Peníze na ně obec úspěšně získává i z rozpočtu Olomouckého kraje.

Kanalizace v budoucnu ušetří

Třeba na dílčí obnovu dešťové kanalizace putovalo z Programu obnovy venkova 300 tisíc korun. Obyvatele Tovéře, kteří si postavili nové rodinné domy, tak kraj pomohl ochránit od lokálních záplav způsobovaných přívalovými dešti.

„Do budoucna máme vizi na tuto kanalizaci napojit a díky ní odvodnit část komunikací zhruba v jedné třetině obce. Pokud se tím budoucí zastupitelstvo bude zabývat, povede to k úsporám,“ podotkl Majer s tím, že momentálně část Tovéře prostřednictvím splaškové kanalizace finančně a ekologicky zatěžuje chod čistírny odpadních vod v sousedních Dolanech.

Další dotaci z Olomouckého kraje obec stejně jako loni použila na pořádání akce pro děti s názvem Pohádkový les. Ta se koná začátkem září a těší se velké oblibě. Z krajských finančních prostředků se vybudoval i chodník do Dolan. „Teď už jen čekáme, až v Dolanech skončí oprava silnice a přilehlého chodníku,“ prozradil Miroslav Majer.

Tovéřané si tak budou moci konečně vychutnat příjemnou procházku až do srdce vedlejší vesnice. Kolem dolanského kostela a tamní školy budou navíc do Tovéře opět jezdit autobusy. Po dobu opravy komunikace musely volit objízdnou trasu a nabíraly zpoždění.

Cyklostezka do Samotišek a Olomouce

Poblíž autobusových zastávek stojí mimo jiné tovéřský obecní úřad a školka, která se dočká rozšíření v hodnotě milionů korun. K vybudování její nástavby má obec kompletně připravenou projektovou dokumentaci, aby mohla v dohledné době požádat o dotaci. Ta celý projekt pochopitelně nepokryje. „Je to velká stavební akce. Obec na ni šetří několik let, aby ji pak mohla uskutečnit i s dotacemi,“ poznamenala místostarostka Tovéře Marta Šubrtová.

K chodníku do nedalekých Samotišek Tovéř připravuje studii. „Bude to důležitá stavba. Mezi Tovéří a Samotiškami se pohybuje mnoho lidí, takže se tím zvýší jejich bezpečnost,“ vyzdvihl tovéřský starosta. V hledáčku budoucího zastupitelstva, které vzejde z komunálních voleb v příštím roce, by pak měla být rovněž cyklostezka navazující na tu ze Samotišek do Chválkovic.

Získávání dotací na projekty v obci a jejím blízkém okolí ale není podle slov Miroslava Majera nic jednoduchého. „Každý starosta vám řekne, že je to spousta papírování. Navíc obdržením dotace to ani zdaleka nekončí. Pak přichází na řadu realizace projektu vybranou firmou a administrativní záležitosti spojené s takzvanou udržitelností projektu, kterou většina dotačních titulů má. Když se všechno podaří, spadne vám kámen ze srdce,“ svěřil se.

Současně si Majer pochvaluje spolupráci Tovéře s okolními obcemi, jako jsou právě Dolany a Samotišky, popřípadě Bělkovice-Lašťany, Hlušovice či Bukovany. „Vzájemné sdělování informací a vycházení si vstříc je natolik nadstandardní, že to musím vyzdvihnout a všechny obce pochválit. Jsme jako jedna rodina,“ řekl s úsměvem.

Tovéř

Obec Tovéř se nachází v okrese Olomouc nedaleko známého poutního místa Svatý Kopeček. Žije v ní přibližně 620 obyvatel a od roku 1960 až do pádu komunistické totality patřila pod sousední obec Dolany. V obci se nachází několik drobných sakrálních památek, jmenovitě sloup se sousoším Nejsvětější Trojice z poslední třetiny 19. století, kaple sv. Cyrila a Metoděje nebo drobná boží muka při cestě do Dolan.

První písemná zmínka o Tovéři pochází z listiny moravského markraběte Vladislava Jindřicha z roku 1203. Obec vlastnilo několik šlechtických rodů a také řád Kartuziánů, jenž dokonce na konci 14. a v první polovině 15. století sídlil co by kamenem dohodil v klášteře nad Dolany. V 19. století měl být u Tovéře v rámci obranného systému tehdejší olomoucké pevnosti, respektive festu (uskupení fortů) Sv. Kopeček, vystavěn jeden z fortů. K tomu však nakonec nedošlo. V závěru druhé světové války se Tovéř stala přímým svědkem bojů mezi ustupujícími německými vojsky a útočící Rudou armádou.

V obci zastavují autobusy mířící do osm kilometrů vzdálené Olomouce a 12,5 kilometrů vzdáleného Šternberka. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, jehož členská základna ale stárne. „Když se k hasičům přidají mladí, budeme jen a jen rádi. Nebo si mohou založit nějaký jiný, nový spolek. Obec ho pak může finančně či jinak podpořit,“ zní z tovéřského obecního úřadu.