Slovanské gymnázium oslavilo 150. narozeniny a dál chce být „stříbrnou rybou“

Nejstarší české gymnázium na střední a severní Moravě, které se v tuzemsku řadí k nejlepším. Slovanské gymnázium v Olomouci slavilo loni 150 let své existence. Jeho dvě rozlehlé budovy navštěvuje téměř tisícovka studentů, kteří se v nich vzdělávají čtyři, šest nebo osm let.

Moderní komplex Slovanského gymnázia na třídě Jiřího z Poděbrad v Olomouci. Foto: archiv školy

K založení olomouckého Slovanského gymnázia došlo v 60. letech 19. století. Když v první říjnový den roku 1867 vzniklo, bylo jedinou střední školou s českým vyučovacím jazykem na celé střední i severní Moravě. V prvním školním roce do jeho lavic zasedlo 235 žáků.

Letos tak prestižní gymnázium slaví 150. narozeniny. Při této příležitosti na jeho půdu zavítalo mnoho absolventů a příznivců. Mimo jiné také sociální antropolog a poradce několika amerických prezidentů, profesor Leopold Pospíšil. Na Slovanském gymnáziu maturoval v roce 1942. „Pan profesor se účastnil několika akcí, konaných v rámci výročí školy. A mám velikou radost, že je stále, i přes svůj vysoký věk, v obdivuhodné kondici,“ těší ředitele Slovanského gymnázia Radima Slouku.

Profesoři Prasek a Havelka stáli u zrodu muzea

Půldruhého století existence, to je bezesporu úctyhodná doba. A také důkaz toho, že Slovanské gymnázium vyrostlo na poctivých základech a velkých a ušlechtilých myšlenkách. V druhé polovině předminulého století to byly vlastenectví či humanita. „A také snaha o zvelebení veřejného prostoru, ve které se nově vznikající škola nacházela,“ podotýká Slouka.

Slovanské gymnázium je již od svého založení synonymem pro kvalitní vzdělávání. Jeho působnost navíc nekončí se zdmi učeben, co říci má stále i v olomouckém kulturním a společenském životě. Nebýt například dvojice gymnaziálních profesorů Vincenc Prasek – Jan Havelka, nikdy by Olomoučané a turisté nemohli obdivovat cenné sbírky a výstavy Vlastivědného muzea. Právě Prasek s Havelkou se roku 1883 zásadním způsobem zasloužili o jeho zrod.

Řada učitelů a studentů Slovanského gymnázia zase hrdinsky bojovala v obou světových válkách nebo v protihitlerovském odboji. „A v neposlední řadě je potřeba zmínit i skutečnost, že mnoho učitelů gymnázia pomáhalo po druhé světové válce s obnovou olomoucké Univerzity Palackého,“ připomíná Slouka.

Výuku jazyků mohou žáci skončit certifikátem

Byť má Slovanské gymnázium bohatou historii, není žádným historickým skanzenem. Naopak jde s dobou a řadí se k nejmodernějším a nejprogresivnějším gymnáziím v republice. Obě budovy, v nichž sídlí, prošly důkladnou rekonstrukcí a přibyla k nim i moderní dostavba. V ní se nachází špičkově vybavené učebny, prostorná jídelna či velká a komfortní tělocvična.

Moderní učebna fyziky v budově Slovanského gymnázia na třídě Jiřího z Poděbrad. Foto: archiv školy

Na gymnáziu podporují také zájmové kroužky a mimoškolní aktivity, při kterých se mohou studenti bavit po skončení výuky. „Zásadním důvodem, proč je naše gymnázium ideální studijní volbou pro mladé lidi, je ale naprosto nezpochybnitelná kvalita poskytovaného vzdělávání. Vychází z moderního školního vzdělávacího programu a je podpořena nesmírně kvalitním kolektivem aktivních učitelů,“ vyzdvihl ředitel Slovanského gymnázia Radim Slouka.

Žáci se mohou výrazně zdokonalit mimo jiné i v znalostech cizích jazyků. Třeba tím, že v angličtině, němčině nebo španělštině rozmlouvají s rodilými mluvčími. „Součástí gymnázia je i česko-francouzská sekce, na které v současné době působí tři francouzští učitelé. Žákům je umožňováno své znalosti jednotlivých jazyků certifikovat a škola je na zkoušky pečlivě připravuje,“ přidal důležitou informaci Radim Slouka.

„Plavte dál proti proudu,“ zaznělo na výstavě k výročí školy

Slovanské gymnázium umožňuje osmileté, šestileté nebo čtyřleté vzdělávání. Jeho studenti přitom každoročně získávají významná ocenění v prestižních soutěžích. Že škola vychovává talentované mladé vědce, dokázali v posledních letech Jaroslava Geletičová, Tomáš Heger, Martin Vondrák a Jakub Dostál. Všichni čtyři obdrželi jedinečné ocenění Česká hlavička.

Škola zaznamenává pravidelné úspěchy i v soutěžích Talent Olomouckého kraje a Zelená škola Olomouckého kraje. K tomu je držitelkou certifikátu Škola trvale udržitelného rozvoje. Pozadu nezůstává ani česko-francouzská sekce, za což přesvědčivě hovoří ocenění LabelFrancÉducation, kterým se může pochlubit jen sedm dalších obdobných škol na světě.

Prestiž Slovanského gymnázia v Olomouci navíc dokládá výstava s názvem Signum indelebile / 150 Slovanského gymnázia Olomouc, která byla minulý rok k vidění v olomouckém Vlastivědném muzeu. Slavný absolvent gymnázia, profesor Leopold Pospíšil, mu při její vernisáži popřál do dalších let. „Aby zůstalo stříbrnou rybou, která plave navzdory velkému úsilí vytrvale proti proudu, a nikdy se nestalo odpadem, který proud s sebou spláchne,“ řekl.

„Myslím, že v kontextu současného světa je to velký úkol. Za sebe, své kolegy a naše žáky mohu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom pana profesora a tisíce dalších našich absolventů nezklamali,“ slíbil ředitel Slovanského gymnázia Radim Slouka.

Studijní obory Slovanského gymnázia v Olomouci

Osmileté studium – určené pro žáky z pátých tříd základních škol, výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu gymnázia

Šestileté studium – určené pro žáky ze sedmých tříd základních škol, studium na dvojjazyčné česko-francouzské sekci, výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu gymnázia

Čtyřleté studium – určené pro žáky z devátých tříd základních škol, výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu gymnázia