Zázračná studánka u Litovle se stala poutním místem. Dnes má i kohoutek

Čistá, osvěžující a hlavně zdravá. Taková je voda z pramene potoka Čerlinka nedaleko Litovle, pro kterou si kromě zimních měsíců denně jezdí desítky lidí zblízka i zdaleka.

Aby se průzračnou tekutinou neplýtvalo, napouští se pomocí kohoutku. „To studánku poněkud zbavuje romantiky, zato je však zdejší voda zaručeně pitná,“ ujišťuje manažerka Mikroregionu Litovelsko Eva Vaňková.

S častou zastávkou turistů na cestě mezi Litovlí a osadou Nové Zámky se pojí poutavá minulost. Díky blahodárným účinkům zdejší vody platí odedávna za poutní místo. „V 19. století nechala paní Šustrová z Litovle vsadit k prameni dřevěnou káď a nad ní umístit keramickou sošku Panny Marie Immaculaty. Poutě se k ní obvykle konaly 8. září na svátek Narození Panny Marie,“ informovala Vaňková s tím, že šlo velmi vyhledávaná církevní procesí. „Sjížděly se sem povozy s poutníky ze široka daleka.“

Setkávali se tu lidé ze Sudet a Protektorátu

Také proto se počátek Čerlinky označuje jako Svatá voda. „V roce 1916 zde proběhla další úprava. Rozpadlou kádi nahradily cementové skruže, nad nimiž lidé postavili stříšku se zasklenou skříňkou pro mariánskou sošku. Navíc pořídili lavičky a upravili štěrkovou přístupovou cestu,“ popsala Eva Vaňková.

V období druhé světové války zase studánka sloužila jako oblíbený bod pro setkávání občanů z rozdělené země. V její těsné blízkosti vedla hranice mezi říšskoněmeckými Sudety a okupovaným Protektorátem Čechy a Morava.

Dnes prameniště chrání malá kamenná zídka, poblíž které se nachází i odpočívadlo. A soška Panny Marie? Ta se tu stojí stále. „V roce 2010 ji zrestaurovali a spolu s pramenem ji 30. května 2011 posvětil tehdejší litovelský farář Josef Rosenberg,“ uvedla Eva Vaňková z Mikroregionu Litovelsko, na jehož území se výjimečná Svatá voda nachází.