Lávku přes trať na Senici chce Olomouc nahradit podchodem

Olomoucké ulice Na Trati a Václavkova oddělené železniční tratí by mohl v budoucnu spojit podchod. Nahradil by lávku, kterou nechá město zbourat. Koncem minulého roku radnice s náhradou nepočítala, mimoúrovňové křížení začne připravovat kvůli šanci získat na stavbu dotaci od státu.

Koncem prosince 2017 nechala Olomouc lávku pro pěší mezi ulicemi Na Trati a Václavkova uzavřít. Foto: O. Zuntych/Hanácké noviny

Lávka přes trať na Senici na Hané je v havarijním stavu. „Po mostní prohlídce nám nezbylo nic jiného, než ji uzavřít a kvůli hrozícím pádům do kolejiště ji také kompletně odstranit,“ shrnul nedávný závěr olomoucký primátor Antonín Staněk.

Po jednání s oblastním ředitelstvím Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se ale situace změnila. „Výsledkem je shoda na tom, že ve Václavkově ulici by měl vzniknout podchod. Je vysoce pravděpodobné, že jsme schopni dosáhnout na dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celou stavbu by financovala SŽDC a město se zavázalo připravit pro toto řešení projekt,“ uvedl Staněk.

Doplnil, že zprávy o zrušení lávky vyvolaly velkou odezvu veřejnosti. Zejména lidé z městských částí Olomouc-západ, Hejčín a Řepčín nesouhlasili s demolicí bez náhrady.

Městem původně zvažovaná varianta na vybudování úrovňového bezbariérového přechodu pro pěší předpokládala částku až 20 milionů korun, příprava studie by naopak městský rozpočet měla zatížit minimálně.