Oběti první světové války bude Vyškovu připomínat prázdný kabát

Vyškov nechá ke stoletému výročí konce první světové války postavit památník legionářům. Ve městě dosud vzpomínka na padlé z První války chybí.

Studie místa, kde bude památník stát. Foto: MěÚ Vyškov

Vybudování památníku navrhl vyškovský Muzejní spolek, město pak vypsalo výtvarnou soutěž.  Vítězný návrh představuje 210 centietrů vysokou sochu ženy objímající prázdný kabát symbolizující dva milující se lidi, kterým do života tvrdě zasáhla válka. Jeho autorem je čtyřiapadesátiletý zlínský sochař Radim Hanke, který vytvořil například bronzovou sochu papeže Jana Pavla II. v Bukovanech u Kyjova. Hanke sám si nejvíce cení sousoší Tomáše a Antonína Baťových v univerzitním parku ve Zlíně, známé jsou však i jeho další zlínské práce – bronzová socha Emila Zátopka či busta filmového tvůrce Karla Zemana ve zlínských filmových ateliérech. Vyškovská socha bude vyrobena z božanovského pískovce těženého v severních Čechách, který je známý svou kvalitou.

Budoucí vyškovský památník obětem první světové války. Foto: MěÚ Vyškov

Hanke původně uvažoval o jiném ztvárnění. „Vyškovská socha pro mne byla zajímavou výzvou, protože prvorepublikové památníky jsou mi velmi blízké. Nejprve jsem uvažoval o ztvárnění prázdného padajícího kabátu. Jasně by znázorňoval, že dotyčný odešel a zůstalo pouze padající tělo. Nakonec jsem zvolil jemnější symboliku připomínající kontrast krásy života a tragiky války. V případě vyškovského památníku je úplně jedno, zda žena svírá ve svých rukou svrchník manžela, syna či milence. V prázdných rukávech je bezmocnost. Přijde mi to více vypovídající,“ přiblížil sochař.

Památník, který má být hotový v polovině roku, bude stát na vyškovském hřbitově poblíž vstupní brány. Na kamenných deskách bude vytesán nápis Obětem první světové války. Jména 150 obětí z Vyškova s jejich daty narození ale budou chybět. „Jednalo by se pouze o jména občanů samotného města Vyškova v rámci jeho tehdejšího rozsahu, tedy bez současných místních částí. Ověřili jsme si, že na obdobných památnících ve městech o velikosti srovnatelné s Vyškovem se veškeré údaje o padlých obvykle nevyskytují. K dispozici bude nicméně QR kód, který uživatele chytrého telefonu standardně dostane k dalším informacím, včetně zmiňovaného seznamu padlých vojáků,“ uvedl místostarosta Vyškova Karel Jurka.

Ve městě podobnou připomínku první světové války zatím neměli. „Vedení vyškovské radnice vnímá sté výročí konce první světové války jako vhodnou příležitost k tomu, aby památník vznikl, protože se nacházejí v Brňanech, Křečkovicích, Dědicích, Opatovicích, Lhotě i Rychtářově, ale samotné město Vyškov takovýto památník nemá. Pouze v kapli Panny Marie Bolestné ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie je deska se jmény padlých Vyškovanů římskokatolického vyznání,“ dodal referent městského úřadu pro památkovou péči Petr Bařinka.