Prezidenta volila ve 104 letech i paní Grmelová ze Soběsuk

S přibývajícím věkem se neztrácí zájem o politické dění. Důkazem jsou klienti Domu pro seniory v Soběsukách, místní části Plumlova na Prostějovsku. Do volební urny vložila obálku i Květoslava Grmelová, které je 104 let.

Paní Grmelová se podle svých slov nemohla volební komise dočkat. Foto: Ivona Vyhlídalová

Podle ředitelky organizace Yvony Andělové není ani pokročilý věk pro obyvatele domova důvodem rezignovat na sledování dění ve společnosti. „Politika je zajímá možná více než mladé lidi. Sledují ji v televizi, baví se o ní živě mezi sebou na pokojích, diskutují po chodbách nebo na společných aktivitách,“ řekla o klientech.

Stranou zájmu nezůstala ani volba prezidenta republiky. Nejstarší obyvatelka nebyla výjimkou. „Paní Květoslava Grmelová se i přes svůj požehnaný věk 104 roků účastní všeho dění v domově, když se cítí dobře. Jak se svěřila volební komisi, nemohla ani dospat. Pevnou rukou si pak svůj hlas sama vhodila do připravené volební urny,“ poznamenala Andělová.

Každé volby provází množství statistik a různých hodnocení. Pokud bychom chtěli hovořit konkrétně o volební účasti v domově v Soběsukách, ve druhém kole dosáhla zhruba 50 procent. „Přišlo odvolit ještě více klientů než v tom prvním, bezmála polovina obyvatel domova. Všichni voliči s předstihem disciplinovaně čekali, než na ně došla řada. Nikomu z nich není jedno, jak to v našem státě vypadá. Jak říkávají, na politicích jim nejvíce vadí, že se mezi sebou hádají. Tento vzkaz ze Soběsuk platí i nadále,“ dodala ředitelka.