Dopravu v Olomouci poznamená uzavírka mostu v Komenského ulici. Potrvá přes rok

Rok a čtvrt bude při stavbě protipovodňové ochrany Olomouce mimo provoz most v Komenského ulici. Uzavírka se začne počítat přibližně od začátku letních prázdnin, kdy bývá slabší provoz. Autobusy by měly mít možnost projíždět přes křižovatku u restaurace Bristol i při uzavírce. Olomoucká radnice ještě vyjednává podrobnosti s Povodím Moravy.

Most přes řeku Moravu je potřeba postavit znovu. Pro Olomouc to znamená patnáct měsíců dopravních komplikací. Zdroj: PMO

Povodí Moravy původně zamýšlelo frekventovaný most zavřít na dvacet měsíců, Olomouc ale byla proti. Vedení města proto dohodlo setkání na půdě ministerstva zemědělství. Výsledkem je zkrácení uzavírky na patnáct měsíců. „Celková délka výstavby protipovodňových opatření tak potrvá 48 měsíců namísto původně plánovaných 53,“ uvedl mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Problém byl v tom, že město investovalo tři čtvrtě milionu korun do dopravní studie, která ale nakonec mohla být k ničemu. „Naši zaměstnanci několik let řešili, jak protipovodňová opatření udělat. Známe intenzity dopravy, víme, kde jsou objízdné trasy, jak to má probíhat. Vždy jsme počítali, že okolí mostu bude zprůjezdněno a zásahy do provozu budou minimální. Firmy ale přišla s návrhem na kompletní uzavření, kdy by lokalitou nikdo neprojel,“ shrnul výtky k vybranému konsorciu stavebních společností.

Budoucí podoba nábřeží řeky Moravy u evangelického kostela v Olomouci. Zdroj: PMO

Na schůzce se strany dohodly na zkrácení termínů. „Na základě připomínek pana primátora Staňka jsme připravili návrh, který respektuje jak požadavky města, tak možnosti a podmínky, které jsou pro zhotovitele a investora stavby velmi limitující. Tento harmonogram zkrátí při výstavbě ochrany Olomouce před povodněmi omezení v dopravě na nezbytné minimum a současně umožnit městu zachovat důležitá dopravní spojení,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. V místech označovaných jako předpolí mostu, tedy navazujících ulic, má doprava zůstat zachována v co nejvyšší možné míře. Jde zejména o provoz v ulicích Komenského, Husova, Na Letné a na druhé straně řeky o Gorazdovo náměstí a ulice Pasteurova a Sokolovská.

Olomouc navíc zvažuje, zda z ulice Václava III. postavit dočasný most pro auta směrem ke Klášternímu Hradisku. Chodci a cyklisté se dostanou přes řeku díky lávce, kterou Povodí Moravy zároveň využije k vedení inženýrských sítí.

Pravobřežní široká berma neboli náplavka bude vydlážděná kamennou dlažbou a veřejně přístupná. Zdroj: PMO

Práce na protipovodňových opatřeních pojmenované II. B etapa by neměly omezit průjezd autobusů stavbou. I tak ale půjde o citelný zásah do života města. „V České republice se podle mých informací tak obrovská akce nikdy neodehrála. Stavba začne 3. dubna, ale největší nápor bude pro řidiče uzavření mostu, které se snažíme směřovat na červen nebo více k prázdninám, kdy bývá menší provoz. I tak ale uzavření způsobí velké problémy a to i jinde ve městě,“ řekl Jakubec.

Lidé mají možnost seznámit se s harmonogramem etapy, jejím rozsahem a dopravními omezeními 26. února v 18.00 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Ptát se mohou zástupců Povodí Moravy, radnice i stavebních firem. Takzvaná II. B etapa protipovodňových opatření v Olomouci má zvýšit kapacitu koryta řeky Moravy průtok 650 metrů krychlových za vteřinu. Ochrání tím přibližně 20 tisíc obyvatel. Mimo jiné vznikne v rozšířeném korytě přístupná náplavka. Předpokládané stavební náklady jsou téměř 730 milionů korun.