Studentská práce zaujala radnici, Prostějov sepisuje hroby známých jmen

Když středoškolák Richard Lázna pracoval na svém úkolu do školy, objevil opuštěný hrob bývalého prostějovského radního Viléma Gebauera. Inspiroval tím vedení města, které teď dává dohromady seznam pohřbených osobností a zjišťuje stav jejich hrobů.

Hrob prostějovského starosty Stanislava Manharda, čestný hrob. Ilustrační foto: Hana Bartková

Projekt dostal název Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských pohřebištích. Podnět vzešel od Jana Lázny, jehož syn Richard při středoškolské odborné činnosti pátral po majitelích a osudu jejich domu U Anděla Strážce na Žižkově náměstí číslo 4 v Prostějově. Jedním z majitelů domu byl lékárník, radní a člen různých spolků Vilém Gebauer (1846 – 1917). Jeho hrob našli na hřbitově ve velmi špatném stavu. Přes sedmdesát let se o něj nikdo nestaral. Podle zjištění byl zakoupen „na věčné časy“, jde tedy o čestný hrob. Podle Řádu hřbitovního ze začátku 20. století se „jedná o místo, které uděluje výhradně městská rada v Prostějově svým usnesením osobám o obec Prostějovskou zvlášť zasloužilým“. Za takový prostor nájemce neplatí poplatek a nemůže být majitelem hřbitova nikdy prodáno.

Hrob rodiny Krapkových, památkově chráněný. Ilustrační foto: Hana Bartková

Zastupitelé schválili pětičlennou pracovní skupinu vedenou předsedou Markem Moudrým. Jejím cílem je vytvořit seznam osobností pohřbených na katastru Prostějova a zjistit, v jakém stavu jsou jejich hroby. Má také zpracovat přehled významných hrobových míst. Neudržované hroby by pak mohlo převzít do správy město. V současné době se Prostějov stará o jednadvacet hrobových míst. Jedná se o hroby významných osobností, u kterých nejsou známí pozůstalí (například čestná hrobka manželů Vojáčkových), historické hroby, které neměly nájemce (například hrob vojáků padlých v 1. světové válce) a o hroby, kde jsou s majiteli uzavřeny nájemní smlouvy (například generál Josef Duda). Vzniknout by měl také návrh informačního systému, který by návštěvníkům hřbitova přiblížil osudy pohřbených osobností.

Městský hřbitov v Prostějově vybudovaný v roce 1900 za Brněnskou ulicí je svým způsobem jedinečný. Má parkovou úpravu s řadou památkově chráněných objektů a hrobů doprovázených cennými uměleckými díly kupříkladu od Stanislava Suchardy, Bohumila Kafky, Julia Pelikána, Jano Kőhlera, Jan Třísky, Karla Hořínka a Václava Becka. Najdeme zde také hroby spisovatelů, veřejných činitelů a umělců. Za všechny uveďme hrob Jiřího Wolkera, Edvarda Valenty, manželů Vojáčkových a Ondřeje Přikryla. V posledních letech prošel oprav, rekonstrukcí objektů a přibyla noví urnová místa.