Výstava Intimní exprese představuje sochaře Julia Pelikána. Autora monumentálních plastik i drobných děl

Díla významného olomouckého sochaře Julia Pelikána představuje Vlastivědné muzeum v Olomouci. Připravilo výstavu s názvem Intimní exprese: Osud a dílo Julia Pelikána (1887-1969) v dramatu 20. století v souvislosti s letošními osmičkovými výročími.

Julius Pelikán. Foto: Horácká galerie

Expozice o Pelikánovi, který byl žákem Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy, ukazuje, že jeho bohatá sochařská tvorba i život byly úzce spjaty s historickými událostmi let 1918, 1938, 1948 a 1968. Pelikán totiž tvořil na počest osvobození v roce 1918 monumentální pomníky nebo plastiky významných českých osobností, například F. L. Riegra, T. G. Masaryka, K. Kramáře, A. Švehly.

Zničené práce

„Jeho umělecká díla na základě osudových událostí nejen vznikala, ale z politických důvodů byla i odstraňována nebo ničena. Zejména v letech 1939 až 1945 a 1948 až 1989,“ vysvětlila autorka výstavy Iva Vodrážková. Podle jejích slov nebylo osudově poznamenáno jen Pelikánovo dílo, ale také jeho osobní život. Za druhé světové války jej nacisté věznili v internačním táboře ve Svatobořicích, jeho žena zemřela v Osvětimi. Syn Vladimír byl během války v nacistických žalářích a nejmladší Jiří, novinář, politik a významný aktér Pražského jara 1968, se skrýval v jihomoravském Kořenci pod cizím jménem.

Výstava ukazuje Pelikána jako dosud žádná

Na sochaře vzpomíná jeho vnuk Vít Pelikán. „S dědou jsem byl v kontaktu de facto denně do mých šestnácti let, kdy odešel navždy. V té době již mnoho soch nedělal, ale sem tam něco v ateliéru modeloval či odléval, poslední jeho velké dílo byla socha sv. Václava do jeho rodiště Nového Veselí. Vzhledem k tomu, že hlavně sestra a částečně i já jsme se výtvarnému projevu věnovali, dodnes jsou kolem nás sochy a obrazy, které jsou od někoho z rodiny Pelikánovy.“ Velmi si cení například bronzového reliéfu ležící postavy A. C. Stojana na Velehradě. „Je toho hodně, umělecky a řemeslně dokonalá jsou mnohá jeho významná díla. Já osobně mám nejraději drobná díla vytvořená z prostředí venkova na Vysočině, ty kamenné sochy mají duši,“ řekl Vít Pelikán s tím, že současná výstava ve Vlastivědném muzeu je podle něj mimořádná událost, neboť dílo Julia Pelikána dosud nebylo takto veřejnosti představeno.

K výstavě, která chce podle Ivy Vodrážkové v kontextu s historickými událostmi odhalit, jak byl pro sochaře umělecký intimismus důležitý jako vyjádření intenzity spirituální síly, vznikla také stejnojmenná stostránková publikace. Výstavu lze navštívit od 16. března do 22. dubna.