Stavba průtahu Přerovem se blíží, začne se už letos v Předmostí

Po letech plánování a čekání se řidiči dočkají průtahu Přerovem. Stavba, která má odlehčit dopravní situaci ve městě, začne v příštích měsících. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už nyní připravuje trasu – ustoupí jí stromy i opuštěné domy.

Zákres území kolem průpichu do fotografie. Zdroj: www.refuelworks.com

Pro každého řidiče, který denně zažívá ranní nebo odpolední špičku v Přerově, se kolony staly běžnou součástí provozu. Dlouhé minuty čekání čekají motoristé nejen u podjezdu v Předmostí, ale i u autobusového nádraží.

První část celého průtahu tvoří mimoúrovňové křížení v Předmostí, kudy vede hlavní tah z Olomouce. „Práce zahájíme letos a do dvou let by mohla být stavba kompletní. V místech trasy vykácíme stromy a připravíme staveniště. V současné době probíhá veřejná soutěž,“ uvedl Martin Smolka, ředitel olomouckého závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Rozpočet akce je zhruba 450 milionů korun.

Letos demolice, stavba příští rok

Součástí stavby bude velká mostní estakáda, která bude na rozdíl od stávajícího podjezdu vedena nad železniční tratí. „Nový mostní objekt povede mimo stávající trasu. Následně budeme rekonstruovat a rozšiřovat ulici Polní za omezeného provozu. Opravovat se bude vždy polovina komunikace,“ řekl Smolka k jedné z páteřních silnic města.

Areál společnosti Juta, kde bude nutné kvůli trase průpichu zbourat některé budovy. Foto: Iva Najďonovová

Druhá stavba, tedy samotný „průpich“ městem, pak povede od zmíněné Polní ulice přes most Legií až na křižovatku ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská. Pokračovat se bude novou cestou skrze průmyslový areál Juty až na Tovární ulici. „Haly Juty jsou vykoupené a v současné době připravujeme soutěž na demolici dalších budov stojících v trase průpichu. Demolice budov by měla proběhnout letos, čímž si připravíme území tak, abychom mohli začít v příštím roce stavět,“ vysvětlil Martin Smolka. Trase ustoupí také několik vybydlených domů na zmíněné křižovatce. Odhadová cena průpichu je 130 milionů korun.

Podle Martina Smolky bude po dostavění celého průtahu, jehož je takzvaný průpich součástí, doprava ve městě daleko plynulejší. „Na celé trase zanikne několik křižovatek, které zdržují provoz. Zvýší se kapacita komunikace, z Polní ulice se stane čtyřproudová a v Předmostí už nebude nepříjemný podjezd. Kdo pojede do centra města, tak jen nadjede nad železniční tratí,“ dodal.

Na ŘSD naváže kraj stavbou pětiramenného kruháče

Dopravní změny v Přerově však zdaleka nekončí. Od supermarketu u autobusového nádraží směrem na Horní Moštěnici vybuduje další novou trasu Olomoucký kraj. Úzká a vyježděná dvouproudová ulice Tovární se rozšíří a místo křižovatky blízko pekárny vznikne pětiramenný kruhový objezd. Na něj pak naváže jihozápadní obchvat města, pozemky v těchto místech ale musí kraj napřed vykoupit.

„Jsme ve fázi, kdy zpracováváme dokumentaci pro územní rozhodnutí a děláme na trase průzkumy,“ uvedl před časem Jaroslav Chytil z krajského odboru veřejných zakázek a investic.

Všechny zmíněné stavby patří mezi dopravní priority dlouhodobě stanovené ve strategických dokumentech města Přerova. „Výstavbou přeložky silnice I/55, tedy celého průtahu, dojde k výraznému snížení dopravy v centru města, což povede k zásadnímu zlepšení plynulosti dopravy. Stavba je nezbytně nutná pro převedení městské a regionální dopravy. Do doby dokončení dálnice D1 bude převádět i tranzitní dopravu ve směru sever – jih. Po realizaci a zprovoznění posledního úseku dálnice D1 zůstane průtah I/55 hlavní sběrnou komunikací Přerova,“ vysvětila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Celý průtah by také mohl eliminovat časový nesoulad mezi stavbami dálničních úseků D1 Přerov – Lipník nad Bečvou a Říkovice – Přerov.

Kolem průpichu vznikne park

Nejen dopravy se bude týkat změna okolí budoucího průpichu. Plocha o rozloze 16 hektarů by se měla proměnit k nepoznání. Město uspořádalo urbanistickou soutěž a vítězný koncept slibuje moderní přístup. Zásadním prvkem návrhu architektů Zbyňka Ryšky a Jana Skoupého je veřejný park uprostřed bloku. „V parku zachováváme některé historické průmyslové haly a navrhujeme jejich konverzi na veřejné stavby jako tržnice či kulturní prostory. Některé mohou sloužit jako kryté scény pro veřejné aktivity. Z jiných zůstane pouze nosná konstrukce, kterou budou prorůstat stromy a popínavé rostliny,“ vysvětlili autoři konceptu.

Hlavní dopravní tepnu tvoří předepsaný průpich silnicí I/55. Lokální doprava bude vedena komunikací po obvodu parku. Dle návrhu vznikne nová pěší cesta z nádraží do historického centra. Za zmínku stojí také lávka vedoucí skrz areál pivovaru do Smetanovy ulice. „Lávka přes pivovar přinese do uzavřeného areálu život bez přerušení vnitřního provozu,“ dodali architekti.

Porota složená ze zastupitelů a odborníků při výběru ocenila na návrhu jednoduchost a realizovatelnost navržené urbanistické koncepce. „Úspěšně začleňuje takzvaný průpich do celkové struktury okolní zástavby – a to způsobem, který úspěšně eliminuje pro městskou strukturu v současnosti schválené a fixované nepřirozené tvarování průpichu. Přirozená velikost bloků umožňuje flexibilitu zástavby na jednotlivých parcelách a vhodně navazuje na zástavbu stávající,“ uvedla mluvčí Lenka Chalupová. Vydané územní rozhodnutí vítězný návrh respektuje. (ina)