Neprodejné potraviny už obchody nevyhazují. Darují je potřebným

Od ledna míří tuny potravin místo na skládky k potřebným lidem. Díky novelizaci zákona se tak potraviny s poškozenými obaly, špatným popisem nebo prošlým datem minimální trvanlivosti dostanou ke klientům charitativních a humanitárních organizací. Za první čtvrtletí se touto cestou zachránilo v Olomouckém kraji 35 tun neprodejných potravin.

Část trvanlivého zboží je uložena na krátkou dobu také v olomouckém skladu potravinové banky, kde jej můžou organizace podle potřeb svých klientů odebírat. Foto: Iva Najďonovová

O hladký průběh mezi velkoobchody a sociálními službami se stará organizace Potravinová banka v Olomouckém kraji. Existuje už třetím rokem, zásadní nárůst darů se projevil letos se změnou zákona. Obchody s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních musejí darovat a nabízet potravinovým bankám a humanitárním organizacím neprodejné potraviny. „Spolupracujeme s obchodními řetězci a s jejich sklady v celém kraji. Mezi naše odběratele patří zhruba třicet organizací, které pomáhají sociálně slabým, handicapovaným nebo matkám samoživitelkám,“ uvedla vedoucí Potravinové banky v Olomouckém kraji Anna Calábková.

Zamezit plýtvání, pomoci chudým

Jedním z hlavních cílů potravinových bank, které fungují v každém z krajů republiky, je zamezit plýtvání. Tedy předejít vyhazování použitelného zboží. „Zároveň je smyslem tyto potraviny poskytnout lidem, kteří si je z různých příčin nemůžou koupit,“ vysvětlila praktické spojení sociální a ekologické oblasti Calábková.

Část darovaného zboží uchovává potravinová banka dle kapacitních možností ve svých skladech. Odběr dalších částí koordinuje banka tak, aby si je spolupracující neziskové organizace mohly vyzvednout přímo v supermarketech. Potravinová pomoc je díky tomu rychlejší a účinnější. Mezi takové organizace patří například Azylové centrum Prostějov. „Svoz potravin je pravidelný, klienti pomoc maximálně využívají. Zajištění stravy je stěžejní pro maminky s dětmi, které jim díky tomu mohou koupit například oblečení. U jednotlivců vidíme pozitivní vliv i v tom, že už nehledají zkažené jídlo. Potraviny vždy spravedlivě rozdělujeme, ze strany klientů zaznamenáváme také pozitivní ohlasy,“ zmínil zkušenosti ředitel centra Jan Kalla.

Prošlá trvanlivost nevadí

Další zapojenou službou je SOS Kompas Přerov, jejíž klienti jsou zejména rodiny s dětmi „Od ledna odebíráme jak potraviny, tak hygienu. Z jednoho z přerovských supermarketů svážíme zboží s prošlou minimální trvanlivostí. Naši uživatelé jsou na to upozorněni a ví, jaké zboží si přebírají. To si nyní najde svého konečného spotřebitele a mám za to, že to byl dobrý tah,“ řekla vedoucí sociální pracovnice Monika Pazderová.

Pomoc touto formou se dostává charitám v celém kraji, Fondu ohrožených dětí, Armádě spásy, Středisku rané péče, Maltézské pomoci a dalším.

Potravinová banka v Olomouckém kraji

  • V minulosti se podílela na celorepublikové akci Národní potravinová sbírka. V loňském roce se tak během jediného dne vybralo ve dvaceti obchodech 22 tun potravin i hygieny
  • Novela zákona o potravinách 110/1997 Sb. vešla v platnost 1. ledna 2018. Podle ní musejí všechny obchody s potravinami s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních darovat a nabízet potravinovým bankám a humanitárním organizacím neprodejné potraviny, které by jinak skončily na skládkách
  • Jen za leden, únor a březen supermarkety darovaly 35 tun potravin. Za celý loňský rok, kdy obchody neměly tuto povinnost, to bylo 25,5 tun
  • Potravinová banka spolupracuje s neziskovými organizacemi v celém kraji
  • Dárci mohou být kromě velkoobchodů také třeba zemědělská družstva, potravinářské podniky nebo farmy, které nechtějí případné přebytky vyhodit