Velkobystřická Slavnost kroje: tentokrát o Ježíškových matičkách

Bohuňovice, Bělkovice, Lašťany, Moravská Loděnice, to je několik málo hanáckých obcí, kde se každé Velikonoce odehrává ojedinělý lidový zvyk – Ježíškovy matičky. Právě tato tradice byla tématem letošního již 9. ročníku Slavnosti kroje ve Velké Bystřici, který se konal druhou květnovou neděli.

Na Slavnost kroje přišly v krojích i celé rodiny. Foto: Zita Chalupová

Vše začalo slavnostní ranní mší svatou ve zdejším kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Na ní se sešel bezpočet lidí v krojích i v civilu. Poté již Zámecké náměstí hostilo množství stánků s pochutinami, květinami i řemeslnými výrobky na Bystřických selských trzích, které Slavnost kroje tradičně doprovázejí, a také spoustu návštěvníků. Na náměstí již tolik lidových krojů k zahlédnutí nebylo. „My samozřejmě nezveme krojované, je to spíš taková nepsaná povinnost, že kdo kroj má, o naší slavnosti v něm přijde. Ale upřímně – mnoho lidí v krojích nechodí. Když jsme před deseti lety se Slavností kroje začínali, chtěli jsme mimo jiné tím, že pokaždé promluvíme na téma lidového kroje, lidi vyprovokovat, aby si své kroje dali do pořádku a v plné kráse je předvedli,“ vysvětlila Bronislava Millá, která stála u zrodu Slavnosti kroje a dodnes se podílí na jejím pořádání. Jak dodala, perličkou letošního ročníku byla děvčata z prostějovského souboru Haná, která přišla v civilních šatech, ovšem ušitých z látek s dezény lidových krojů.

Už tradiční Slavnosti kroje ve Velké Bystřici na Olomoucku se letos věnovaly Ježíškovým matičkám, ojedinělému lidovému zvyku, který zůstává v několika málo hanáckých vesnicích. Foto: archiv města Velká Bystřice

Program na Zámeckém náměstí pokračoval dopoledne vystoupením Cimbálové muziky a tanečníků souboru Žerotín ze Strážnice. Na ně pak navázala snad nejdůležitější součást akce: povídání o unikátním velikonočním zvyku udržovaném pouze v několika hanáckých vesnicích – Ježíškových matičkách. V programu v hotelu Zámek o nich postupně z různých hledisek promluvili Věra Cenklová z Bohuňovic, Josef Urban z olomouckého Vlastivědného muzea, manželé Zatloukalovi a Alena Čapková, kteří mají na starosti kroje matiček v Bělkovicích, bělkovický kronikář Jiří Skarupský či kronikářka Bohuňovic Anna Grúzová.

„Letos jsme jako téma zvolili Ježíškovy matičky z několika důvodů. Matičky mají kroje, které vycházejí částečně z panského, částečně z lidového oděvu, konkrétně záhorského. A tradice je jako jediná v republice pro svou jedinečnost zařazena mezi naše nehmotné dědictví,“ objasnila Bronislava Millá volbu letošního tématu.

Z letošních Slavností kroje ve Velké Bystřici. Foto: město Velká Bystřice