Troubky podle Trúbka, na pověst pamatuje i znak

Čtyři pole má znak Troubek na Přerovsku. Vesnice s více než dvěma tisíci obyvateli ho používá od roku 1994. Jeden ze symbolů vycházející z místní pověsti se přitom v erbu opakuje, další dva se v něm objevují pouze jednou.

Znak Troubek na Přerovsku. Foto: rekos.psp.cz

V jednotlivých polích znaku Troubek figurují dvě barvy. Ve čtvrceném štítě se střídají žlutá a bílá – z heraldického hlediska zlatá a stříbrná. První představuje hojnost či blahobyt, druhá radost, čest nebo spravedlnost.

V pravém horním poli se na zlatém podkladě nachází černá hlava zubra s vyplazeným jezykem, zlatými rohy a zlatou houžví v nozdrách. Nejedná se o nic jiného než o rodový symbol Pernštejnů, kteří Troubky v minulosti vlastnili. Ostatně jako celé přilehlé okolí včetně města Přerova.

Vedle zubra se na stříbrném podkladu vyjímá červená lovecká trubka se zlatým kováním, červeným řemením a náústky ven. Tento nástroj připomíná název obce. Podle pověsti založili Troubky ve 14. století osadníci z nedaleké vísky Člunek. Hledali lepší místo pro bydlení než ostrůvek obtékaný řekou Bečvou a vedl je prý svobodný pán Trúbek. Podle něj pak nově vzniklá vesnice dostala své pojmenování.

Stříbrné pole s trubkou se opakuje v pravé dolní části znaku. Jeho poslední čtvrtina patří černé radlici na zlatém pozadí. Pro ni je vysvětlení více jak prosté. Obživa obyvatel Troubek úzce souvisela a stále zčásti úzce souvisí se zemědělstvím. A pro obdělávání svých polí používali a používají mimo jiné také radlici.