Velká pouť ke kapličce, skrytému místu u Nezamyslic

V krásném údolí mezi poli, blízko toku říčky Hané se mezi obcemi Nezamyslice a Těšice na Malém trávníku nachází krásná kaple Panny Marie Pomocnice. Je ukryta před zraky lidí ve stínu stromů a z nedaleké silnice vedoucí mezi obcemi Nezamyslice a Těšice mohou lidé spatřit věžičku této malebné kapličky. Lidé se zde přes sto let scházejí několikrát za rok k modlitbě.

Hanáci nesou v průvodu ke kapličce na Malém trávníku na nosítkách soušku Panny Marie s Jezulátkem. Foto: Jana Otáhalová

Pokud někoho osloví až tak, že se zastaví a po chodníčku dojde k ní, otevře se mu pohádkový obraz kaple, vedle které z levé strany stojí kamenný kříž a na pravé straně jsou vidět schůdky ke studánce se zázračnou vodou. První zmínky o této kapli jsou z roku 1818, pověsti vyprávějí o plačící sošce Matky Boží držící Jezulátko a o zázračných uzdravení věřících.

Bývalá dřevěná kaplička, kterou postavila mlynářská rodina Vitásků byla tehdy hojně navštěvována místním lidem a nazývala se „kaplicí Matky Boží na Malé Pastvě“. Dřevěnou kapli později nahradila nová, jejíž plán zhotovil místní tesařský mistr Josef Leichert. Práce svého tesařského řemesla provedl zdarma a podílel se i na organizaci sbírek na stavbu kapličky. Základní kámen nové kaple byl položen v září roku 1901 a již 8. září 1902 se konal slavnostní průvod se sochou P. Marie k nové kapličce. Tato tradice trvá až do současnosti.

Sedmimetrovou studnu napájí pět pramenů

Poutě ke kapličce se konají pravidelně v květnu, v srpnu a září. Zajímavostí této kaple je sedm metrů hluboká studna, která je ukryta za krycím kamenem za mřížovými dveřmi kapličky a je napájena pěti prameny. V blízkosti stavby je věřícím umožněno si z pramene nabrat vodu ze studánky, ke které je možné se dostat dvojitým kamenným schodištěm.

Poutě obnovil v roce 2000 místní farář. Foto: Jana Otáhalová

Ne vždy se ovšem těšilo místo ze svých věřících. Před rokem 1989 bylo konání poutí ke kapličce zakázáno, a tak hodně zchátrala, protože na její údržbu prostě nebyly peníze. Ale zásluhou faráře Františka Kvapila došlo k obnovení její krásy a byly zbudovány široké přístupové schody, betonové lavice, které zároveň slouží jako opora přilehlého svahu. V jeho práci pak pokračoval farář Foltýn, který ke stému výročí kapličky uspořádal velkou sbírku na její opravy. Na své předchůdce navázal i farář Miroslav Hřib, který v roce 2000 obnovil zašlou slávu tohoto malebného poutního místa a od té doby se pravidelně v srpnu koná poutní průvod od kostela sv. Václava v Nezamyslicích.

Hanáci poděkují Panně Marii a těší se na mši

Hanáci v průvodu nesou na nosítkách sošku Panny Marie s Jezulátkem, která je oděna do pěkného bílého pláště, bohatě zdobeného žlutou hanáckou výšivkou. Protože pouť se koná těsně po skončení žní, bývá součástí průvodu i krásný žňový věnec nebo kytice jako poděkování Panence Marii za úrodu, ostatní Hanáci pak nesou kytice květů, chleba, víno a další dary, které pak při mši položí k oltáři.

Při mši lidé k oltáři pokládají kytice květů, chleba, víno a další dary. Foto: Jana Otáhalová

Je moc hezké vidět průvod věřících, jak směřuje pěšinkou z Nezamyslic k této kapličce, na kraji údolí se obyčejně zastaví, a pak pomalu kráčí dolů k oltáři umístěnému před vchodem do kapličky. Na schodech již obyčejně čekají starší poutníci na připravených lavičkách a všichni s radostí očekávají slavnostní mši svatou. Letos to bylo trošičku jinak, stavební práce narušily cestičku vedoucí k pěšince ke kapličce, a tak jsme se všichni sešli až dole u kapličky, abychom společně oslavili svátek Panny Marie. Není to Svatý Kopeček, ani to není Svatý Hostýn, ale je to krásné místo pro společnou modlitbu věřících našeho kraje.