Odborníci důkladně zmapovali minulost Litovle. Práce trvaly čtyři roky

Téměř sedm set stran má nová kniha o historii Litovle. Na dvousvazkové kolektivní monografii s názvem Litovel – Velké dějiny města pracovali historici Univerzity Palackého v Olomouci. Kniha vychází ve Vydavatelství UP při příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa.

Publikaci autoři pokřtili při oslavách založení republiky v litovelské Záložně. Foto: Zdeněk Potužák

Historie města Litovle sahá do roku 1250. Nová dvousvazková reprezentativní publikace s bohatým obrazovým materiálem seznamuje čtenáře s prvním střídáním kmenů na našem území, příchodem Slovanů, dále obdobím založení města, jeho zničením válkami a opětovným vybudováním. Podrobně jsou v ní zpracovány i moderní dějiny města od roku 1945 po současnost.

Historik: Litovelský archiv je velmi zachovalý

Historici Univerzity Palackého mají s psaním o dějinách měst zkušenosti. Doposud pracovali na třech dílech Dějin města Olomouce, zpracovali i dějiny Uničova a přemýšlejí o možnostech historické činnosti pro Šternberk či Šumperk. V patnáctičlenném týmu vznikala publikace zhruba čtyři roky. „Při práci jsme měli štěstí, protože litovelský archiv je skutečně velmi zachovalý,“ uvedl Karel Konečný z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který vedl redakční radu.

Měl být jeden svazek, materiály nakonec vydaly na dva

Historici už při přípravě projektu zjistili, že největší mezery v poznání jsou patrně v oblasti prehistorie. „To byla velká výzva pro naše archeology. Důkladné prozkoumání archivních pramenů a následnou rozsáhlou textovou syntézu však bylo nutné provést i pro období po roce 1945 až po nedávnou současnost. Ale to je problém většiny měst,“ uvedl Konečný. Poznamenal, že původně mělo vzniknout jednosvazkové dílo, ale vzhledem k množství a kvalitě získaných poznatků, nabídli odborníci Litovli podstatně rozsáhlejší zpracování její historie. „Dvousvazková monografie nabízí podle mého názoru téměř vyčerpávající sumu poznání o historii Litovle, a to nejen této, ale i příští generaci. Rozsáhlá bibliografie k dějinám i současnosti města uvedená v závěru publikace pak bude jistě vítanou pomůckou studentům i dalším zájemcům o jeho historii,“ doplnil Konečný. Na knize se podíleli i odborníci, kteří se specializují na archivnictví, památkovou péči nebo kunsthistorii.

Autorem zatím poslední knihy o městě Litovelské paměti je bývalý litovelský kronikář Lubomír Šik. „Jsme velmi rádi, že díky Univerzitě Palackého nyní máme odbornou monografii, která dějiny našeho města mapuje,“ řekl litovelský starosta Zdeněk Potužák a doplnil, že město sice mělo několik propagačních publikací, ale odborně zpracovaná práce o dějinách města mu doposud chyběla.