Nejvyšší vědecké vyznamenání míří do Olomouce

Olomoucký rostlinný genetik Jaroslav Doležel získá národní cenu Česká hlava. Ocenění převezme za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi.

Rostlinný genetik Jaroslav Doležel. Foto: Pavlína Jachimová SSČ AV ČR

Jaroslav Doležel se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její struktury a na změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. „Velmi si této ceny vážím a považuji ji za ocenění mého dlouhodobého vědeckého úsilí“, uvedl Doležel, který je vedoucím Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Působí také jako vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, jehož součástí je i jeho pracoviště. V Olomouci vybudoval úspěšný vědecký tým, který se ve svém oboru dlouhodobě udržuje mezi světovou špičkou.

Genetik dlouhodobě usiluje o praktické uplatnění získaných výsledků. „Koncipoval tak jeden z nejúspěšnějších programů v rámci Strategie AV21 Akademie věd Potraviny pro budoucnost, který koordinuje. Program se věnuje popularizaci vědeckých výsledků a vědecké činnosti vůbec a pomáhá urychlovat přenos výsledků do praxe. Profesor Doležel se zasadil také o zřízení Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum na svém pracovišti v Olomouci, jejímž posláním je přímá spolupráce se šlechtiteli a pěstiteli zemědělských plodin,“ sdělila za Ústav experimentální botaniky Radoslava Kvasničková.

Cenu Doležel převezme 25. listopadu na slavnostním galavečeru.